Lån af lokaler - Gentofte Kommune

Lån af lokaler

 Jfr. Folkeoplysningsloven er det muligt at låne nogle af skolernes lokaler til undervisningsformål og idræt- og foreningsaktiviteter.

 

I år er flere af ansøgningerne gjort digitale, hvilket betyder at de skal udfyldes direkte i kommunens nye elektroniske portal for foreninger: Foreningsportalen.

 

Alle foreninger der får stillet lokaler gratis til rådighed, skal søge om lokaler i Foreningsportalen.

 

Der er udsendt mail til alle formænd og kasserer i alle godkendte folkeoplysende foreninger i Gentofte Kommune, hvor der informeres nærmere om Foreningsportalen

 

Hvornår kan lokalerne lånes?

Nogle af skolernes lokaler kan lånes til undervisningsformål og idræts- og forenings-aktiviteter jfr. Folkeoplysningsloven i perioden den 1. september til 31. maj mandage, tirsdag, onsdag og torsdag i tidsrummet kl. 17.00-22.00.
 
Skolernes boldbaner kan lånes i samme tidsrum og sædvanligvis i perioden 1. maj til 30. september.

Se oversigt med skolernes hjemmesider
 
Lokaler, gymnastiksale og boldbaner kan ikke lånes i skolernes ferier.

Hvem kan låne lokaler?

For at kunne låne lokaler skal man være  en forening med vedtægter eller aftenskole/oplysningsforbund, som er hjemmehørende i Gentofte Kommune og godkendt af Folkeoplysningsudvalget.

Hvor kan der lånes lokaler?

I sæson 2017/2018 er det muligt at låne gymnastiksale på følgende skoler:

Dyssegårdsskolen, Kulturskolerne, Gentofte Skole, Munkegårdsskolen, Nymosehave’s gymnastiksalsbygning, Skovshoved Skole, Søgårdsskolen og Tjørnegårdsskolen.

Bemærk at alle haller på Bakkegårdsskolen, Hellerup Skole, Ordruphallen og Skovgårdsskolen søges gennem haludvalget. Få mere information omkring lån af haller på kildeskovshallen@gentofte.dk

Derudover vil det være muligt at låne almindelige klasselokaler og faglokaler på nedenstående skoler:

Bakkegårdsskolen, Kulturskolerne, Ordrup Skole og Skovgårdsskolen. Det er kun muligt at låne Musikhuset på Maglegårdsskolen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for lån af lokaler og boldbaner for et helt skoleår eller en sæson er den 1. marts.

Ansøgere, som har benyttet lokaler og sale sæson 2016/17, vil automatisk få tilsendt et oplysningsbrev for sæson 2017/18  

Hvordan fordeles  lokalerne/gymnastiksalene?

Lokalerne fordeles efter en klar prioritering. Aktiviteter i forbindelse med skolens egne børn har 1. prioritet, handicappede børn og voksne har 2. prioritet mens børn og unge (foreninger/institutioner med medlemmer under 25 år) har 3. prioritet. Voksne (oplysningsforbund/aftenskoler) står som nummer 4. i rækken, derefter følger foreninger og firmaidræt med kun få deltagere under 25 år og til slut kommer foreninger og firmaidræt med ingen deltagere under 25 år.

Foreninger kan ikke regne med at få et bestemt lokale stillet til rådighed alene fordi, de tidligere har anvendt det. Det tilstræbes dog, at brugerne får mulighed for at fortsætte i de anvendte lokaler.

Udlånstider i weekends

Almindelige klasselokaler og faglokaler kan i 2017/18 lånes i weekends på Bakkegårdsskolen og Kulturskolerne fredage kl. 15.00-22.00 og lørdage/søndage kl. 9.00-17.00.

Gymnastiksale kan lånes i weekends i 2017/18 på Kulturskolerne og Gentofte Skole i samme tidsrum.

Ansøgning til sæsonudlån

Ansøgningen for foreninger der får stillet lokaler gratis til rådighed skal gennemføres i Foreningsportalen. Nedenfor finder du vejledninger, som du anbefales at læse igennem inden du benytter Foreningsportalen.

Gå til Foreningsportalen