Seniorer

Livet skal leves, hele livet. Der er mange muligheder for at få hjælp til at fastholde livskvaliteten: nærgymnastik, indkøbsordninger eller hjemmehjælp. Også i plejeboligerne er der fokus på livskvalitet.

Bliver du snart 65 år?

Husk, at du selv skal sørge for at ansøge om folkepension – den bliver ikke udbetalt automatisk. Du kan søge allerede et halvt år før, du fylder 65 år.

 

Selvbetjening og Genvej

Valg til Seniorrådet

Der afholdes valg til Seniorrådet i oktober 2017. Ved valget skal der vælges 9 medlemmer og 4 stedfortrædere. Se kandidatlisten nu.

Boliger til seniorer og ældre

Link til information om ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

På et tidspunkt kan det blive svært at blive i din egen bolig. Så er en ældrebolig eller en plejebolig en mulighed.