Ordruplund

Ordruplund er et plejehjem beliggende i den østlige del af Gentofte. Det ligger tæt på både vand og skov.

Adresse

Hyldegårds Tværvej 12 2920 Charlottenlund Hovedstaden Danmark Tlf. 39973009

På Ordruplund kan du få praktisk og personlig hjælp. Vi har et omsorgsfuldt personale. Personalet har den målsætning at give et individuelt tilbud til alle beboerne, således at livet kan leves og nydes hele livet.

Der er 39 boliger i huset, som er opdelt i to plejegrupper. Ordruplund blev total renoveret i 2001 og fremstår lyst og pænt. Boligerne, der er mellem 22 og 26 kvadratmeter store, er etrumsboliger med bad og toilet.

Ordruplund har to sansehaver, som benyttes af beboerne og deres pårørende - og giver stor glæde og mange gode oplevelser.

Et kollektiv?

Når du flytter ind på Ordruplund, flytter man ind i sin egen etværelses lejlighed med eget bad og toilet - men man flytter også ind til et fællesskab, nemlig det samvær, man har med de andre beboere i dagligstuen, spisestuen, haverne, og når der er arrangementer.

På Ordruplund er der mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter så som gåture, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis og i grupper.

Der er personale på Ordruplund hele døgnet.

Leder:
Marianne Løvdahl

Værdigrundlaget for Ordruplund

Respekt - Vi giver plads til forskellighed

Vi arbejder ligeværdigt sammen uanset stilling, uddannelse og nationalitet
Vi lytter åbent til hinanden og tør selv sige vores mening uden at såre nogen
Vi gør tingene forskelligt og forventer at alle gør deres bedste
Vi kan nogle forskellige ting og vi hjælper hinanden med at blive bedre til beboernes bedste
Vi viser omsorg ved at spørge til hinanden, være imødekommende og prøve at forstå

Nærvær- Vi tager os tid til at være til stede

Vi vælger selv en positiv indstilling og smitter andre med den
Vi værdsætter hinanden og giver udtryk for det
Vi skaber glæde i hverdagen gennem spontane og planlagte aktiviteter
Vi imødekommer forskellige behov ud fra individuel vurdering
Vi forsøger at være på forkant for at skabe ro i en travl hverdag

Udvikling - Vi tør tænke nye tanker

Vi vil gerne lære nyt og bruge hinandens forskellige kompetencer
Vi vil gerne inddrage beboerne og de pårørende, når vi tænker nyt om Ordruplunds fremtid
Vi tager medansvar for at alle med tilknytning til Ordruplund trives.  

Ansvarlig for siden:

Pleje & Sundhedsdrift
Rygårdsvænget 6, 2900 Hellerup, ,