Rygårdcentret

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af både plejeboliger med hjemmehjælp, plejehjem og daghjem.

Adresse

Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Hovedstaden Danmark Tlf. 39987200

Rygårdcentret har både plejeboliger med hjemmehjælp og plejehjemspladser. 

Rygårdcentret fremstår som et lyst og venligt hus, der med hensyn til såvel indretning som funktion fuldt ud lever op til kravene om en moderne plejebolig. Der findes både 1-vær. og 2-vær-lejligheder og alle med eget bad. De 62 plejeboliger har eget køkken. Af fælles faciliteter er der tv-stue, opholdsstue, fælles vaskeri og festsal. Der er 134 boliger.

Moderniseringsplan

På Rygårdcentret kunne vi i november 2010 tage 45 nye boliger i brug.

Leder:
Berit Kronby

På Rygårdcentret har vi udarbejdet en vision og et værdigrundlag som vi arbejder ud fra, det er ikke et regelsæt men holdninger som vi efter bedste evne forpligter os til at handle ud fra.

Vision

Rygårdcentrets vision er, at alle, som har deres daglige gang på Rygårdcentret oplever:
• At pleje, omsorg, aktivitet og service udføres professionelt med høj faglighed.
• At være en attraktiv arbejdsplads med fokus på psykisk og fysisk arbejdsmiljø, ved bl.a. at tilgodese arbejdsliv og familie liv.
• At brugerinddragelse og frivilligt engagement vægtes højt.

Værdier

• Respekt
• Synlighed
• Ligeværd
• Åbenhed
• Rummelighed
• Helhed
• Tolerance
• Kvalitet
• Engagement
• Interesse
• Ressourcer
• Indfølingsevne
• Tillid  
 

Ansvarlig for siden:

Pleje & Sundhedsdrift
Rygårdsvænget 6, 2900 Hellerup, ,