Jægersborghave

På Jægersborghave lægger vi vægt på at yde en individuel pleje, der respekterer tidligere livsform og nuværende behov.

Adresse

Jægersborg Allé 150 2820 Gentofte Hovedstaden Danmark Tlf. 39988400

Jægersborghave er et helt nyt plejehjem, med 72 plejeboliger på tre etager. Vi har en lukket gårdhave og en stor grund med park.

Bygningen ligger på den gamle kasernegrund med udsigt udover kolonihaveforeningen, de gamle gule kasernebygninger og Hundesømosen som nærmeste nabo. Mod nord ligger Ermelunden og Dyrehaven.

Leder:
Mette Bøgelund Kruse

Støtte i hverdagen

Det er vores mål for den enkelte beboer:
• At denne kan leve i overensstemmelse
med tidligere livsform, nuværende ønsker og ydeevne.
• At der i respekt for den enkeltes ansvar for egen situation ydes
støtte til egenomsorg.
• At arbejde livgivende og aktiverende.
• At ønsket om en værdig livsafslutning ud fra den enkeltes grundsyn
og livsholdning respekteres.

Værdier

På Jægersborghave arbejder vi efter de 9 værdier, der gælder for arbejdet på hele det sociale område i Gentofte Kommune:

• Interesse
• Respekt
• Ligeværd
• Helhed
• Indfølingsevne
• Engagement
• Tolerance
• Tillid
• Åbenhed

Ansvarlig for siden:

Pleje & Sundhedsdrift
Rygårdsvænget 6, 2900 Hellerup, ,