Nymosehave

Nymosehave er både plejeboliger med hjemmehjælp og plejehjem.

Adresse

Sognevej 39 2820 Gentofte Hovedstaden Danmark Tlf. 39987360

Nymosehaves 93 boliger er fordelt på 54 plejeboliger med hjemmehjælp og 39 plejeboliger med fast personale.

Boligernes størrelse svinger fra 45 til 90 m2, nogle med altan, andre med have. Der er fælles opholdsstuer i begge husets fløje. Der er gymnastikrum, snedkerværksted, filmsal i kælderen, og der er klub og café i den nye bygning.

Målgruppen for plejeboligerne med hjemmehjælp er personer med fysiske eller psykiske belastninger, der kan fungere med hjælp på aftalte tider og kan benytte de installerede kaldeanlæg ved akut behov.

Leder:
Pia Ramsgaard

Støtte i hverdagen

På Nymosehave kan du få praktisk og personlig hjælp.

På Nymosehave er der er ansat personale til at dække ydelser døgnet rundt. Alle beboere har deres egen kontaktperson, der støtter op om den enkeltes behov.

Værdier
Vi arbejder efter de 9 værdier der gælder for arbejdet på hele det sociale område i Gentofte Kommune:
• Interesse
• Respekt
• Ligeværd
• Helhed
• Indfølingsevne
• Engagement
• Tolerance
• Tillid
• Åbenhed

Moderniseringsplan

Som en del af moderniseringsplanen kunne vi på Nymosehave tage 20 nye boliger i brug i januar 2010.

Ansvarlig for siden:

Pleje & Sundhedsdrift
Rygårdsvænget 6, 2900 Hellerup, ,