Kløckershave

Plejeboligerne Kløckershave er beliggende på en smuk grund, tæt ved Gentofte Sø og Gentoftegade med dens mange forretninger og biblioteket.

Adresse

Dahlénsstræde 6 2820 Gentofte Hovedstaden Danmark Tlf. 39988700

På Kløckershave kan du få praktisk og personlig hjælp. Alle beboere har en fast kontakt person, som yder beboeren den hjælp, de er visiteret til.

Alle boliger på Kløckershave har eget bad/toilet, soveværelse, opholdsstue, køkkenfaciliteter, telefon- og fjernsynsstik samt nødkaldssystem. Omkring af boligerne har altan/fransk altan. Boligerne varierer i størrelse og indretning. Der er 50 boliger på Kløckershave.

Foruden boligerne har vi fire fællesstuer med tilhørende køkkener. Her kan beboerne få tilbud om aktivitet eller benytte lokalerne efter fælles ønske. 

Leder:
Ulla Rytved

På Kløckershave vægter vi beboernes egne meninger højt, du skal have mulighed for selv at vælge, hvordan din dagligdag tilrettelægges.

Værdier

Vi arbejder efter de 9 værdier der gælder for arbejdet på hele det sociale område i Gentofte Kommune:
• Interesse
• Respekt
• Ligeværd
• Helhed
• Indfølingsevne
• Engagement
• Tolerance
• Tillid
• Åbenhed

På vores egen temadag i maj 2007 valgte vi at give 4 værdier øget opmærksomhed og som vi især arbejder ud fra. Det er værdierne:
• Åbenhed
• Tillid
• Respekt
• Udvikling

Moderniseringsplan

Som et led i en moderniseringsplan er Kløckershave blevet moderniseret og udbygget med en 2 nye fløje. Modernisering af Kløckershave blev færdig i 2008

Ansvarlig for siden:

Pleje & Sundhedsdrift
Rygårdsvænget 6, 2900 Hellerup, ,