Egebjerg

Egebjerg er et plejetilbud for dig med psykisk lidelse eller demens, som har brug for hjælp i hverdagen.

Adresse

Sognevej 3 2820 Gentofte Hovedstaden Danmark Tlf. 39988370

Egebjerg tilbyder psykisk støtte og praktisk og personlig hjælp til dig, som grundet en psykisk lidelse eller en svær demenstilstand har brug for et særligt stabilt og trygt miljø.

Der er 70 boliger fordelt på tre afdelinger. På Egebjerg 1. sal og Egebjerg 2. sal bor primært borgere med psykisk lidelse, men også (på 2. sal) borgere med aldersbetinget funktionsnedsættelse. På 3. sal har vi boliger til borgere med forskellige demenstilstande, som fordrer en specialiseret pædagogisk tilgang.

Behandlingsmæssigt er der konsultationsmulighed i huset af både fast tilknyttet psykiater og praktiserende læge.

Omgivelserne

Egebjerg ligger i Vangede i nærheden af Vangede Bygade og butikkerne ved IKEA.

Leder:
Lisbeth Majland

I Egebjerg arbejder vi med miljøterapi i en psykodynamisk referenceramme. Det betyder, at medarbejderne er uddannet til og fokuseret på at tilrettelægge og udnytte de terapeutiske muligheder, der ligger i miljøet, for eksempel strukturer, rutiner, aktiviteter og socialt samvær.

Alle daglige gøremål – dække bord, måltider, købe ind osv. - tager derfor udgangspunkt i at optimere beboernes behov og interesse for at indgå i og medvirke til en meningsfuld dagligdag i et harmonisk og anerkendende miljø.

Alle, som bor i Egebjerg, tildeles en kontaktperson. De aktiviteter og den pleje og omsorg, som den enkelte har behov for, planlægges i samråd mellem beboeren og kontaktpersonen.

Værdier

Hos os er det målet, at alle (beboere, pårørende, medarbejdere, samarbejds- partnere) oplever en stemning, hvor værdierne:

  • Åben dialog
  • Næstekærlighed
  • Forskellighed er værdifuldt

udmøntes i dagligdagens handlinger på et fundament af professionalisme.

Ansvarlig for siden:

Pleje & Sundhedsdrift
Rygårdsvænget 6, 2900 Hellerup, ,