Søndersøhave

Søndersøhave er et smukt og harmonisk byggeri med 70 moderne plejeboliger beliggende tæt ved Gentofte Sø.

Adresse

Søndersøvej 41 2820 Gentofte Hovedstaden Danmark Tlf. 39987655

På Søndersøhave kan du få praktisk og personlig hjælp. Der er mulighed for at få hjælp hele døgnet på Søndersøhave. Vi forsøger at tilgodese så mange individuelle ønsker som muligt.

59 boliger er plejeboliger med hjemmehjælp. Det er en moderne handicapvenlig bolig hvor boligen er en del af et byggeri med fælles faciliteter. 11 boliger er plejeboliger med fast personale. Boligerne tildeles fortrinsvis til borgere med en demenssygdom.

Boliger og fællesophold er fordelt på 2 etager, der er 3 elevatorer i bygningen foruden trapper. Søndersøhave har et stort fællesrum – i daglig tale kaldet Caféen.

Leder:
Anita Helles Hansen

Værdier

På Søndersøhave arbejder vi efter de 9 værdier der gælder for arbejdet på hele det sociale område i Gentofte Kommune:

• Interesse
• Respekt
• Ligeværd
• Helhed
• Indfølingsevne
• Engagement
• Tolerance
• Tillid
• Åbenhed 

Ansvarlig for siden:

Kvalitet og Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,