Modernisering og udbygning af plejeboligerGentofte Kommunalbestyrelse vedtog i 2001 en moderniseringsplan for alle plejeboliger i kommunen. Alle boliger blev gennemgået, og en handlingsplan for modernisering blev fastlagt.

Moderniseringsplan I indebar, at:

 • Ordruplund blev ombygget
 • Kløckershave blev moderniseret og udbygget med en ny fløj
 • Egebjerg blev udbygget med en tagetage og nye fællesarealer
 • Søndersøhave blev udbygget med en fløj
 • Rygårdcentrets fællesarealer blev moderniseret
 • Salem blev moderniseret
 • Adelaide blev moderniseret og udbygget.

 

Moderniseringsplan II

Moderniseringsplan II tog udgangspunkt i en ændret lovgivning på området og den almindelige udvikling på boligområdet.

Når der i moderniseringsplanerne står, at alle plejeboliger skal opfylde kravene til en moderne bolig, så betyder det blandt andet, at de skal have en vis størrelse, at der skal være eget toilet og bad samt mulighed for køkken, og at der skal være plads til hjælpemidler, så boligen også er en hensigtsmæssig arbejdsplads for personalet.

Som en tommelfingerregel betød moderniseringen, at to gamle boliger blev til én ny bolig. Samtidig blev der lagt stor vægt på, at de nye boliger er fleksible, så beboeren kan vælge vægge til og fra, så boligen har et eller to rum ud over køkken og bad.

Moderniseringsplan II omfattede:

 • Rygårdcentret: 45 nye boliger. Indflytning i slutningen af 2010.
 • Nymosehave: 20 nye boliger. Indflytning i begyndelsen af 2011.
 • Lindely på Sankt Lukas: 29 nye boliger. Indflytning i marts 2013.
 • Egebjerg: ombygning til 70 boliger. Indflytning i første etape slut 2011 og anden halvdel af 2013.
 • Jægersborghave på kasernegrunden: 72 boliger i en helt ny bygning. Byggeri påbegyndt i slutningen af 2012. Indflytning i marts 2014.
 • Holmegårdsparken: om- og tilbygning til 120 boliger. Byggeri indledt i begyndelsen af 2012. Indflytning i første etape juni 2013. Sidste etape i 2015.

Ansøgning om bolig?

Hvis du vil ansøge om en plejebolig, skal du henvende dig til Boligvisitationen i Pleje & Sundhed. Du kan ringe på telefon 39 98 05 83 i rådhusets åbningstid. Læs mere her om ældre- og plejeboliger

Ansvarlig for siden:

Kvalitet og Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,