Jægersborghave - Fremtidens plejebolig

Hvordan ser fremtidens plejebolig ud? Det har borgere og fagfolk arbejdet med, og i 2013 begyndte opførelsen af fremtidens plejebolig her i Gentofte.

På den østlige del af grunden, hvor Jægersborg Kaserne lå, er der opført 72 plejeboliger. De gule længer er fredede og indgår ikke i byggearealet.

Med Jægersborghave ønskede vi at bygge ’Fremtidens plejebolig’ i Gentofte.  For at få bred inspiration og inddragelse i processen har borgere og fagfolk været inviteret til at bidrage.

I efteråret 2010 holdt vi fire borgermøder med hvert sit emne. Alle borgermøderne var meget velbesøgte, og der var stor entusiasme og lyst til at drøfte emnet. Der har også været et møde om fremtidens plejebolig som arbejdsplads. Efter visionsmøderne blev der nedsat en række fokusgrupper, som har arbejdet videre med konkrete emner, fx ’Bolig og fællesarealer’.

I begyndelsen af marts 2011 behandlede Socialudvalget det værdibaserede program, dvs. det byggeprogram, som er skrevet på baggrund af værdiprocessen. Arkitektkonkurrencen blev udskrevet i april. Du kan læse det værdibaserede program, som konkurrencen bygger på, via linket i bunden.

Konkurrencen blev afgjort i september 2011.  Byggeriet gik i gang, og der blev holdt rejsegilde i juni 2013. De 72 boliger blev færdige i marts 2014.

Velfærdsteknologi

Fremtidens plejebolig skal i videst muligt omfang udnytte ny teknologi, som kan give værdi for beboerne, personalet eller klima og miljø. Det kan være lys, som automatisk leder demente beboere i retning mod personalet om natten, lift der giver mindre nedslidning af personalet og ikke er i vejen for beboerne, varmestyring, der sparer energi osv.

Vi har afprøvet noget af denne teknologi på Søndersøhave, hvor to beboere har haft en lille skærm, hvor de kunne styre varme og lys i boligen, bestille mad, se dagsplan og aktiviteter i huset og kommunikere med personale og familie via Skype. Forsøget er gået over al forventning - se en lille film om trivselsskærme her:

 

Følg med i byggeprocessen

På Jægersborghaves hjemmeside kan du se billeder og læse om processen, oplæggene fra forskellige fagfolk og det store materiale som kom ud af borgernes input. Du kan også downloade det værdibaserede byggeprogram og følge med i de løbende nyheder om byggeprocessen.

Du har stadig mulighed for at give din mening til kende: skriv til kasernegrunden@gentofte.dk om alt det, vi skal vide om fremtidens plejebolig.