Rygårdcentret

Rygårdcentret er Gentofte Kommunes største plejebolig, som er bygget i 1980 og udbygget i 2010. Rygårdcentret består af: 

  • 40 plejeboliger med fast personale (plejehjem), Egelunden
  • 62 plejeboliger med hjemmehjælp, Akacie- og Kastanjelunden
  • 32 aflastningspladser, Drossellunden
  • Daghjemmet består af tre afdelinger: Kirsebærlunden, Rosenlunden (demensafsnit) og Lunden (aktivitetsafsnit). Alle hverdage har daghjemmet åbent for op til 64 daghjemsgæster.