Plejeboliger med hjemmehjælp

Hvis du har svært ved at klare dig i en almindelig bolig som følge af udtalte fysiske og/eller psykiske handicaps, har du mulighed for at søge en plejebolig med hjemmehjælp.

En plejebolig med hjemmehjælp er en 1- eller 2-værelses moderne og handicapvenlig selvstændig bolig, der er en del af et fællesbyggeri med spise- og opholdsstuer. Hver bolig har køkkenfaciliteter samt badeværelse.

I en plejebolig med hjemmehjælp er der forskellige aktivitetstilbud, og du får mulighed for at være en del af et socialt fællesskab.

Du kan læse mere om plejeboligerne i Gentofte Kommune på Plejehjemsoversigten.

Visitationskriterier

For at komme i betragtning til en plejebolig med hjemmehjælp skal du have svært ved at klare sig i en almindelig bolig og have behov for hjælp grundet mere udtalte fysiske eller psykiske handicaps. Du må dog i nogen grad være i stand til at tage vare på egne behov og skal kunne drage nytte af de tilbud om fællesskab og aktiviteter, der er i plejeboligen.

Det er en forudsætning for at kunne bo i en plejebolig med hjemmehjælp, at du kan fungere med hjælp på aftalte tidspunkter og kan benytte nødkaldeanlæg, hvis der opstår akut behov for hjælp. I visitationsprocessen foretager Pleje & Sundhed altid en samlet faglig vurdering af din situation.

Du kan finde yderligere informationer om plejeboligerne i pjecen 'Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune'.

Du kan søge om en plejebolig ved at ringe til Boligvisitationen i Pleje & Sundhed på 39 98 05 83.

Du kan læse mere om visitationsprocessen her.

Læs mere om venteliste og ventetid.