Plejeboliger med hjemmehjælp

For at komme i betragtning til en plejebolig med hjemmehjælp skal du have svært ved at klare sig i en almindelig bolig og have behov for hjælp grundet mere udtalte fysiske eller psykiske handicaps. Du må dog i nogen grad være i stand til at tage vare på egne behov og skal kunne drage nytte af de tilbud om fællesskab og aktiviteter, der er i plejeboligen.

Det er en forudsætning for at kunne bo i en plejebolig med hjemmehjælp, at du kan fungere med hjælp på aftalte tidspunkter og kan benytte nødkaldeanlæg, hvis der opstår akut behov for hjælp. I visitationsprocessen foretager Pleje & Sundhed altid en samlet faglig vurdering af din situation.

Du kan søge om en plejebolig ved at ringe til Boligvisitationen i Pleje & Sundhed på 39 98 05 83.

Læs mere om venteliste og ventetid.