Plejehjem

Har du behov for vedvarende pleje, og kan du ikke længere klare dig i din nuværende bolig, kan du søge en plejehjemsplads.

I plejehjemmet er der personale i alle døgnets timer, der sørger for den hjælp, pleje og omsorg, som du har behov for. En plejehjemsplads er for borgere, som har svært ved at klare sig på grund af alvorlig sygdom, herunder demens, vidtgående fysiske eller psykiske handicap eller udtalt almen svækkelse.

I plejehjemmene er der spise- og opholdsstuer, som styrker fællesskabet mellem beboerne. Der er forskellige aktiviteter for beboerne. Plejehjem har både 1 og 2-værelsesboliger med eget bad og toilet.

Du kan læse mere om plejehjemmene i Gentofte Kommune på Plejehjemsoversigten og i pjecen ”Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune”.

Visitationskriterier

For at komme i betragtning til en plejehjemsplads skal du have behov for vedvarende pleje på grund af vidtgående fysiske handicap, udtalt almen svækkelse eller alvorlig sygdom. Situationen
vil ofte medføre, at det ikke længere er muligt at klare dig i eksisterende bolig på trods af massiv hjælp og pleje i hjemmet. I visitationsprocessen foretager Pleje & Sundhed altid en samlet faglig vurdering af ansøgerens situation.

Du kan søge en plejehjemsplads ved at kontakte Boligvisitationen i Pleje & Sundhed på telefon 39 98 05 83.

Hvis du har hjemmesygepleje eller opholder dig på Tranehaven, kan de også hjælpe dig med at søge.

Læs mere om venteliste og ventetid.

Det aktiverende Team

Alle plejehjem i Gentofte får besøg af Det aktiverende Team. Det er en gruppe af ergo- og fysioterapeuter, som træner med borgerne. Deres metoder er ikke traditionelle, de arbejder med udgangspunkt i livsglæden. Du kan læse mere om Det Aktiverende Team via menuen i venstre side.