Tilsyn med plejeboliger og plejehjem - Gentofte Kommune

Tilsyn med plejeboliger og plejehjem

For at sikre at kvaliteten af plejeboligerne opfylder kravene, føres der tilsyn fra kommunens side og fra Sundhedsstyrelsen.
Du kan finde tilsynsrapporter for alle plejeboliger i Gentofte her.

Kommunale tilsyn

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med løsningen af opgaverne i plejeboligerne.

Der skal føres tilsyn med, at opgaverne løses med den faglige og økonomiske kvalitet, som kommunalbestyrelsen inden for lovgivningens rammer har besluttet skal gælde på området. 

Kommunalbestyrelsen har altså pligt til aktivt at kontrollere, at borgerne får den hjælp, de har krav på, og at hjælpen bliver udført med den kvalitet, som kommunalbestyrelsen har besluttet. I praksis er det ansatte med en sundhedsfaglig baggrund fra myndighedsafdelingen, der udfører tilsynene for kommunalbestyrelsen. 

Det er lovpligtigt for kommunerne at lave mindst 1 uanmeldt tilsyn i alle plejeboliger årligt. Desuden kan kommunerne vælge at lave anmeldte tilsyn i alle plejeboliger. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der i Gentofte Kommune årligt skal være 1 anmeldt tilsyn, og at det foregår som et dialogmøde mellem plejeboligernes beboer-/pårørenderåd og Pleje & Sundhed, Myndighed.

Sundhedsstyrelsens tilsyn

Sundhedsstyrelsen aflægger mindst 1 årligt uanmeldt tilsyn i plejehjemmene og har fokus på de sundhedsfaglige forhold i plejeboligerne.  

Dokumentation

Alle tilsynsrapporterne lægges på hjemmesiden, så de er tilgængelige for borgerne. 

Hvert år får Socialudvalget en årsberetning over resultaterne af både de kommunale tilsyn og Sundhedsstyrelsens tilsyn.