Anmeldte kommunale tilsyn

Det anmeldte tilsyn tager udgangspunkt i et tema, og her inddrages beboer-/pårørenderådet i dialogen i selve tilsynet.

Tilsynet udføres af en sundhedsfaglig og en administrativ medarbejder fra Gentofte Kommune, afdelingen Pleje & Sundhed Myndighed.

Tilsynet foregår som en dialog mellem tilsynskonsulenterne og beboer-/pårørenderådet i plejeboligen. Tilsynet tager udgangspunkt i et årligt tema, som danner grundlag for samtalen. Dette kan fx være brug af frivillige i plejeboligerne. Herudover er der mulighed for at drøfte andre aktuelle emner fra hverdagen i plejeboligerne.  

Efter tilsynet udarbejder tilsynskonsulenterne en rapport, som sendes til forstanderen. Tilsynsrapporten sættes på dagsordenen til et efterfølgende Beboer-/pårørenderådsmøde.

De seneste anmeldte tilsyn

Adelaide havde tilsyn i november 2016, oktober 2015 og, i november 2014 

Brogårdshøj havde tilsyn i maj 2016, april 2015,og  marts 2014  

Egebjerg havde tilsyn i  november 2016 ,november 2015, november 2014 

Holmegårdsparken havde tilsyn i september 2016, april 2015 og april 2014

Jægersborghave havde tilsyn i  september 2016, september 2015, og oktober 2014

Kløckershave havde tilsyn i august 2016, august 2015 og august 2014,

Lindely havde tilsyn i oktober 2016, december 2015, og i november 2014 

Nymosehave havde tilsyn i september 2015, i oktober 2014 og august 2013 

Ordruplund havde tilsyn i juni 2016, maj 2015 og maj 2014, 

Rygårdcentret havde tilsyn i juni 2016, juni 2015 og juni 2014,

Salem havde tilsyn i juni 2016, juni 2015 og maj 2014 

Søndersøhave havde tilsyn i maj 2016, april 2015 og april 2014,   

Ansvarlig for siden:

Pleje og Sundhed Kvalitet og Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,