Sundhedsstyrelsens tilsyn

Sundhedsstyrelsen kommer på uanmeldt tilsyn på plejeboligerne for at sikre at de sundhedsmæssige forhold som medicin, patientrettigheder og ernæring er i orden.

Sundhedsstyrelsen gennemfører uanmeldt tilsynsbesøg på landets plejehjem og plejeboliger. Der er gennemført mindst ét årligt tilsynsbesøg i perioden fra 2002-2009. Fra 2010 gennemføres der ikke besøg på plejehjem/plejeboliger, hvor der ved tilsynet året før ikke blev fundet fejl og mangler, som kan give problemer for beboernes sikkerhed. De steder får besøg igen det følgende år.

Efter tilsynsbesøget laver Sundhedsstyrelsen en tilsynsrapport om de sundhedsmæssige forhold på plejehjemmet med eventuelle anbefalinger til forbedringer. Rapporten sendes til plejeboligen og til kommunen (kommunalbestyrelsen). Sundhedsstyrelsen skal kontrollere, at plejehjemmet eller kommunen følger op på eventuelle kritisable sundhedsmæssige forhold. Beboer-/pårørenderåd samt det kommunale Seniorråd modtager kopi af rapporten. Tilsynsrapporterne skal ligge på www.tilbudsportalen.dk under den enkelte plejeboligbebyggelse.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet målepunkter til brug for plejehjemstilsynet. Det undersøges om målepunkterne er overholdt og med rapporten følger et skema med angivelse af, om de enkelte punkter er opfyldt.

Det ser tilsynet på

Ved tilsynsbesøget vurderes det, om personalet er tilstrækkelig vejledt og instrueret til, at de kan gennemføre plejen og behandlingen forsvarligt.

Det vurderes om medicinen håndteres på betryggende måde, om den sundhedsfaglige dokumentation er fyldestgørende, og om beboernes patientrettigheder tilgodeses.

Samarbejdet med den øvrige sundhedssektor belyses, og det undersøges om hygiejne, ernæring og aktivering er tilfredsstillende. Det vurderes også om der er bygnings- og indeklimaforhold, der kan medføre sundhedsproblemer for beboerne.

Sundhedsstyrelsens tilsynsrapporter

Tilsynsrapport Adelaide 2015. Tilsynsrapport Adelaide 2014

Tilsynsrapport Brogårdshøj 2015, Rapport Brogårdshøj 2013

Tilsynsrapport Egebjerg 2015, Tilsynsrapport Egebjerg 2014, 

Opfølgende tilsyn Holmegårdsparken 2015, Tilsynsrapport Holmegårdsparken 2015, Rapport Holmegårdsparken 2013

Tilsynsrapport Jægersborghave 2015

Tilsynsrapport Kløckershave 2015, Rapport Kløckershave 2013

Tilsynsrapport Lindely 2015, Tilsynsrapport Lindely 2014, Rapport Lindely 2013 

Tilsynsrapport 2016 Nymosehave, Tilsynsrapport 2014 Nymosehave, 

Tilsynsrapport 2016 Ordruplund, Tilsynsrapport 2014 Ordruplund, 

Tilsynsrapport 2016 Rygårdcentret, Tilsynsrapport 2014 Rygårdcentret,

Tilsynsrapport Salem 2016, Tilsynsrapport Salem 2014, 

Tilsynsrapport Søndersøhave 2016, Tilsynsrapport 2014 Søndersøhave, 

Skema Brogårdshøj 2013

Skema Holmegårdsparken 2013,

Skema Kløckershave 2013

Skema Lindely 2013

Årsrapport 2014 Sundhedsstyrelsen, Årsrapport 2013 Sundhedsstyrelsen

Årsrapport 2013 Gentofte Kommune, Årsrapport 2012 Gentofte Kommune