Uanmeldte kommunale tilsyn

Uanmeldte tilsyn foretages af kommunen som stikprøvekontroller.

Tilsynet udføres af sundhedsfagligt personale fra Gentofte Kommune, afdelingen Pleje & Sundhed Myndighed.

Tilsynskonsulenterne møder uanmeldt op og beder om at få indsigt i dokumentationen for udvalgte beboere. De undersøger om dokumentationen lever op til kravene, og om mål og handlinger for beboerens pleje er veldokumenterede.

Efter at have gennemgået dokumentationen taler tilsynskonsulenterne med beboeren og beboerens kontaktperson eller den medarbejder, der har plejet beboeren den pågældende dag. Samtalen handler om den konkrete pleje, og formålet er at finde ud af om den er i overensstemmelse mellem de beskrevne mål og handlinger og så den pleje som beboeren har fået.  

Efter tilsynet udarbejder tilsynskonsulenterne en rapport, som sendes til forstanderen. Tilsynsrapporten sættes på dagsordenen til et efterfølgende Beboer-/pårørenderådsmøde.

Tilsynsrapporterne offentliggøres her på siden i løbet af året, som tilsynene foregår, så du altid kan finde den nyeste tilsynsrapport her.

 

De seneste uanmeldte tilsyn

Adelaide havde tilsyn i marts 2018maj 2017 og november 2016 

Brogårdshøj havde tilsyn i februar 2018april 2017 og marts 2016 

Egebjerg havde tilsyn i juni 2018juni 2017 og april 2016  

Holmegårdsparken havde tilsyn i juni 2018september 2017, februar 2017 og november 2016

Jægersborghave havde tilsyn i april 2018december 2017september 2017 og april 2016 

Kløckershave havde tilsyn i maj 2018maj 2017 og september 2016 

Lindely havde tilsyn i maj 2018, september 2017 og december 2016 

Nymosehave havde tilsyn i april 2018maj 2017 og april 2016 

Ordruplund havde tilsyn i maj 2018september 2017januar 2017 og juni 2016 

Rygårdcentret havde tilsyn i april 2018april 2017 og oktober 2016 

Salem havde tilsyn i marts 2018november 2017 og november 2016 

Søndersøhave havde tilsyn i maj 2018juni 2017 og marts 2016 

Ansvarlig for siden:

Pleje og Sundhed Kvalitet og Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,