Uanmeldte kommunale tilsyn

Uanmeldte tilsyn foretages af kommunen som stikprøvekontroller.

Tilsynet udføres af sundhedsfagligt personale fra Gentofte Kommune, afdelingen Pleje & Sundhed Myndighed.

Tilsynskonsulenterne møder uanmeldt op og beder om at få indsigt i dokumentationen for udvalgte beboere. De undersøger om dokumentationen lever op til kravene, og om mål og handlinger for beboerens pleje er veldokumenterede.

Efter at have gennemgået dokumentationen taler tilsynskonsulenterne med beboeren og beboerens kontaktperson eller den medarbejder, der har plejet beboeren den pågældende dag. Samtalen handler om den konkrete pleje, og formålet er at finde ud af om den er i overensstemmelse mellem de beskrevne mål og handlinger og så den pleje som beboeren har fået.  

Efter tilsynet udarbejder tilsynskonsulenterne en rapport, som sendes til forstanderen. Tilsynsrapporten sættes på dagsordenen til et efterfølgende Beboer-/pårørenderådsmøde.

Tilsynsrapporterne offentliggøres her på siden i løbet af året, som tilsynene foregår, så du altid kan finde den nyeste tilsynsrapport her.

 

De seneste uanmeldte tilsyn

Adelaide havde tilsyn i maj 2017, november 2016 og maj 2015

Brogårdshøj havde tilsyn i  april 2017, marts 2016 og februar 2015 

Egebjerg havde tilsyn i juni 2017april 2016 og juni 2015 

Holmegårdsparken havde tilsyn i september 2017, februar 2017, november 2016 og november 2015

Jægersborghave havde tilsyn i december 2017september 2017april 2016 og september 2015

Kløckershave havde tilsyn i maj 2017, september 2016 og  juni 2015 

Lindely havde tilsyn i september 2017december 2016 og oktober 2015

Nymosehave havde tilsyn i maj 2017, april 2016 og i maj 2015   

Ordruplund havde tilsyn i september 2017januar 2017, juni 2016 og  november 2015 

Rygårdcentret havde tilsyn april 2017, oktober 2016 og oktober 2015,

Salem havde tilsyn november 2017, i november 2016 og november 2015 

Søndersøhave havde tilsyn i juni 2017marts 2016 og maj 2015 

Ansvarlig for siden:

Kvalitet og Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,