Dagcentre

Dagcentrene er et tilbud om aktiviteter, samvær og fællesskab for pensionister, som bor i egen bolig.

I værkstedet på Tværbommen

Formålet med et dagcenter er at skabe en aktiv dagligdag for gæsterne, I et dagcenter er der tilbud om at deltage i både fælles og individuelle aktiviteter, og medarbejderne sikrer, at alle får den fornødne hjælp.

Dagen er struktureret sådan, at der er mulighed for samvær og fællesskab med mange udfoldelsesmuligheder. Der kan forventes høj lødighed i aktiviteterne og et højt fagligt niveau.

Gæsterne kommer på faste dage ­- nogle en, andre flere gange ugentligt.

Gæsterne har medansvar og medindflydelse på aktiviteterne og bliver medinddraget i fx dagcenterråd, festudvalg, planlægning af udflugter og andre aktiviteter.

Tilbud i dagcentrene

  • Studiekredse om diverse emner, litteraturgruppe, temagruppe.
  • Musik og sang
  • Gymnastik, bevægelse og dans på en fornøjelig måde.
  • Forskellige kreative aktiviteter.
  • Markering af årets gang og højtider ved sammenkomster og fester.
  • Udflugter og besøg på museer og udstillinger.
  • Ferieture.

Der er mulighed for kørsel i det omfang, du ikke kan transportere dig selv.

Hvordan kommer man i dagcenter

Ønsker du at komme på et dagcenter, kan du henvende dig til Pleje & Sundhed på telefonnummer 39 98 05 83. Visitator vil så vurdere, om du er egnet til dagcenter.

Der kan gå op til 10 arbejdsdage, fra du har søgt om dagcenter, til vi har truffet en afgørelse.

Pris

Det koster 99,00 kroner per dag med kørsel og 68,50 kroner uden kørsel at komme i dagcentret i 2018. Du kan ansøge om tilskud. I prisen er indregnet morgenkaffe, frokost samt eftermiddagskaffe. Du betaler særskilt for drikkevarer.