Forebyggende hjemmebesøg

Sæt fokus på at bevare livskvaliteten - en samtale om sundhed, muligheder og aktiviteter.

Er du 75 år eller derover, og modtager du ikke hjælp til personlig pleje, vil du få tilbudt besøg af det Forebyggende Team.

Et forebyggende hjemmebesøg er en samtale i dit hjem med en sundheds-professionel medarbejder. 

Samtalen er din

Det er en sundhedsfremmende samtale med udgangspunkt i dit behov. I samtalen kan vi drøfte emner og handlemuligheder i forhold til din livssituation, hverdag, trivsel, netværk, sundhed, bolig, aktiviteter, motion og interesser.

Selvom du ikke har konkrete problemer lige nu, har vi erfaring for, at mange har stort udbytte af at fokusere på, hvordan man fastholder den livskvalitet, man ønsker.

Du vil automatisk få et brev med tilbud om hjemmebesøg.

Hvis du har behov for at søge hjemmehjælp eller hjælpemidler, skal du kontakte Visitationen i Pleje & Sundhed på telefon 39 98 05 83.  

Kontakt

Har du spørgsmål til dine muligheder i de forebyggende hjemmebesøg, er du velkommen til at kontakte forebyggelseskonsulenterne i Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven.

Forebyggelseskonsulenterne Henriette Schannong og Anette Stech kan træffes på telefon mellem klokken 8.30 og 9.00: