Frit valg af leverandør

Der er i kommunerne frit valg på hjemmehjælp og indkøb. Derfor skal du tage stilling til, hvem der skal være din leverandør.

Indkøbsordning

Hvis du er godkendt til hjemmehjælp med praktisk hjælp eller personlig pleje eller til indkøbsordningen, er næste skridt at vælge den leverandør, du ønsker. Inden for hjemmehjælp kan du vælge mellem private firmaer og den kommunale hjemmepleje.

Efter at du er godkendt, vil du modtage skriftligt materiale om leverandørerne af Pleje & Sundhed Myndighed, og du skal senest den efterfølgende hverdag melde tilbage, hvilken leverandør du ønsker. Nedenfor kan du finde pjecer fra alle leverandørerne, det giver dig mulighed for at orientere dig, inden godkendelsen er klar.

Kan jeg ombestemme mig?

Du er ikke bundet af dit valg af leverandør. Hvis du vil skifte leverandør, kan du kontakte Pleje & Sundhed på 78 76 75 35, eller du kan tage kontakt til din nuværende leverandør.

Du kan skifte leverandør med en måneds varsel fra udgangen af den kalendermåned, i hvilken du beder om leverandørskiftet.

Hvis du eksempelvis den 20. juni meddeler, at du gerne vil have en ny leverandør af hjemmehjælp, så får du første gang hjælp fra den nye den 1. august. I mellemtiden fortsætter den nuværende leverandør selvfølgelig.

Alle leverandørerne er godkendt af kommunen og lever op til kommunens kvalitetskrav.

Leverandører af hjemmehjælp

Fra 1. juni 2019 er der to private leverandører og den kommunale leverandør af hjemmepleje til både praktisk og personlig hjælp.

Er du godkendt (visiteret) til praktisk hjælp og/eller personlig pleje kan du frit vælge mellem 3 leverandører:

Godkendte leverandører til indkøb

Visiterede til indkøbsordningen kan vælge mellem to forskellige leverandører, som er godkendt til at foretage indkøb for ældre og handicappede. De to leverandører er:

Godkendt leverandør til madservice

Visiterede til madservice kan få leveret af den godkendte leverandør: