Ny leverandør af service til borgerne?

Hvis du ønsker at blive leverandør, kan du se, hvilke krav der er til virksomheden.

Kontrakt

Gentofte Kommune har i øjeblikket to leverandører af indkøbsordningen (udvides ikke), to leverandører af madservice og ti leverandører af hjemmehjælp.

Hvis du ønsker at blive leverandør i Gentofte Kommune, skal du orientere dig i kommunens kvalitetsstandard og kvalitetskrav samt andre relevante informationer. På siderne om 'Leverandør til kommunen' under fanen 'Erhverv og arbejde' kan du finde alle relevante oplysninger, både om ansøgning, godkendelse, elektronisk fakturering osv.