Midlertidigt ophold i anden kommune

Kan jeg få hjemmehjælp i sommerhuset?

sommerhus

Hvis du får hjemmehjælp eller sygepleje, har du mulighed for også at få hjælp, når du er i sommerhus, på højskole eller familiebesøg i en anden kommune.

Hjemmehjælp

Når du får personlig og/eller praktisk hjælp, er det den anden kommune, der bevilger hjælp til dig ud fra deres eget serviceniveau. Du skal selv kontakte dem.

Husk at du skal afmelde madservice, indkøbsordningen og hjemmehjælpen, dagcenter, træningsaftaler osv.

Sygepleje

Får du sygepleje, skal du tale med sygeplejersken om dit midlertidige ophold i en anden kommune, så vi kan bestille sygepleje til dig i sommerhuset.

Hvis din sommerhuskommune ønsker yderligere oplysninger, kan Pleje & Sundhed Myndighed kontaktes på 39 98 05 83 eller 39 98 08 50.

Ansvarlig for siden:

Kvalitet og Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,