Hjemmesygepleje

Hvis du har brug for sårpleje, medicindosering eller anden form for sygepleje udført hjemme hos dig, kan du få gratis hjælp fra hjemmesygeplejen.

Hjemmesygepleje er sygepleje udført i hjemmet.

Vurderer din læge, at du har brug for sårpleje, medicindosering eller anden form for sygepleje i hjemmet, kan din læge henvise dig til dette.

Hjemmesygepleje er gratis og udføres efter henvisning og en individuel faglig vurdering af Gentofte Kommunes hjemmesygeplejersker. Sygepleje i hjemmet kan udføres hele døgnet, alt efter hvilken opgave der er tale om.

Eksempler på hjemmesygepleje:

  • Sårpleje og injektioner
  • Medicindosering og smertebehandling
  • Sygdomsforebyggende pleje og rådgivning
  • Pleje til alvorligt syge og døende.

Har du behov for hjemmesygepleje, skal du henvende dig til din praktiserende læge, som tager kontakt til Pleje & Sundhed.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed aflagde i september 2017 risikobaseret tilsyn hos hjemmesygeplejen.

Ansvarlig for siden:

Boligvisitationen
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980583,