Omsorgstandpleje

Hvis du af fysiske eller psykiske årsager har svært ved at benytte de eksisterende tilbud om tandpleje, kan du få tilbudt omsorgstandpleje i dit eget hjem eller på tandklinik.

Omsorgstandplejen er for alle borgere i eget hjem eller i plejebolig, som har vanskeligt ved at komme til tandlæge eller tandplejer.

Omsorgstandplejen omfatter regelmæssige undersøgelser 1-2 gange om året af tænder og proteser. Undersøgelser eller behandling finder sted i eget hjem/plejeboligen eller på tandklinik.  

Hvis du bor i eget hjem, skal du kontakte Boligvisitationen i Pleje & Sundhed på telefon 39 98 05 83.
Hvis du bor på i plejebolig eller plejehjem, så kontakt personalet det pågældende sted.

Omsorgstandplejen koster et mindre beløb, der fastsættes at Sundheds- og Ældreministeriet.

Ansvarlig for siden:

Boligvisitationen
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980583,