Post til døren

Har du svært ved at hente din post? Så kan du måske få dispensation fra postloven.

Den nye postlov betyder ændringer i, hvor postkasser må være placeret, og hvor langt postbuddet går ind på grunden eller i ejendommen. Beboere i etageejendomme har fået deres post i et fælles brevkasseanlæg ved hoveddøren siden 1. maj 2011. Parcelhuse har siden 1. januar 2012 haft deres postkasse placeret ved skellet til fortov eller vej.

Hvis du er gangbesværet eller af andre årsager er ude af stand til selv at hente posten ved de nye postkasseplaceringer, kan du søge dispensation, så posten fortsat kommer ind ad brevsprækken ved boligen.

Sådan søger du om "Post til døren"

Dispensationen søges i kommunen. Åben ansøgningsskemaet via det orange link i bunden af siden. Ansøgningsskemaet kan udfyldes elektronisk og skal så printes og underskrives og sendes til Pleje & Sundhed Myndighed, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.

Pleje & Sundhed vurderer ansøgningen ved hjælp af oplysningerne i ansøgningen og de oplysninger, som kommunen i forvejen har om f.eks. hjemmehjælp, gangbesvær, funktionsnedsættelse m.m.

Hvis du ikke modtager hjemmehjælp, sygepleje eller ganghjælpemidler fra kommunen, har du mulighed for at bede egen læge om en lægeattest, som eventuelt kan oplyse sagen. Lægeattesten skal du selv betale.

Hvis du kan få dispensation fra postloven, sender vi afgørelsen til både dig og postvæsenet. Hvis du ikke kan få dispensation, sender vi kun afgørelsen til dig. Kommunens afgørelse kan ikke ankes.