Udbud af hjemmehjælp

Færre leverandører af hjemmehjælp. Fra 1. juni 2019 vil Gentofte Kommune kun have tre leverandører

Færre leverandører af hjemmehjælp fra 1. juni 2019

Den del af hjemmehjælpen, de private leverandører står for, har været i udbud. Resultatet af udbuddet blev offentliggjort d. 11. december.

Fra 1. juni 2019 vil Gentofte Kommune kun have tre leverandører: to private og en kommunal. Det er:

  • Cura Pleje – som er ny privat leverandør
  • Puk’s Hjemmehjælp – som allerede er privat leverandør
  • Gentofte Hjemmepleje – kommunal leverandør

Brev til berørte borgere

Borgere, der modtager hjemmehjælp fra en privat leverandør, får et brev som orienterer kort om udbuddet:

• Borgere, der modtager Digital post, får brev tirsdag d. 11. december 2018 i e-boks.
• Borgere, der er fritaget for e-post, får brev umiddelbart efter d. 11. december - brevene bliver afsendt tirsdag d. 11 december med quickbrev.

Læs brevet til borgerne.

Hvad skal du gøre som borger eller pårørende?

Alle de nuværende leverandøraftaler løber frem til 1. juni.

Som borger eller pårørende skal du ikke foretage dig noget i forhold til at skifte lige nu.

Borgerne bliver kontaktet igen i foråret 2019, når de skal vælge deres fremtidige leverandør.

Hvorfor færre leverandører?

Med udbuddet har Gentofte Kommune ønsket at skærpe kravene til de private leverandører af hjemmehjælp, da kommunen oplever et stigende behov for, at der løses flere og mere komplicerede opgaver end tidligere. Derfor stiller vi også øgede krav til medarbejdernes uddannelse. 

Samtidig er det nu et krav, at de private leverandører kan levere både praktisk og personlig hjælp hele døgnet, så borgerne ikke behøver at have forskellige leverandører, og dermed oplever færre medarbejdere i hjemmet.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os i Gentofte Kommune, Pleje & Sundhed på telefon 39 98 05 83.