Sagsbehandlingsfrister

Hvornår kan jeg forvente at få svar?

Gentofte Kommune har fastsat frister for hvor lang tid, der må gå, fra du som borger – mundtligt eller skriftligt – har ansøgt om hjælp til der træffes afgørelse i din sag.

Fristerne afhænger af, hvilken støtte eller hjælp, der ansøges om. Fristerne gælder fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er modtaget, til der senest skal være truffet en afgørelse. Kan fristen ikke overholdes i den konkrete sag, får du som ansøger skriftlig besked om, hvornår du kan forvente svar.

Sagsbehandlingsfrister vedrørende støtte og hjælp på pleje- og sundhedsområdet finder du nederst på siden under ’Dokumenter’.