Træning og hjælpemidler

Du kan få tilbud om genoptræning, hvis du er svækket efter sygdom eller indlæggelse på hospital. Hvis du har problemer med at klare din dagligdag kan hjælpemidler være med til at gøre din hverdag lettere.

Genoptræning og hjælpemidler kan være med til at sikre, at du kan klare de dagligdags opgaver længst muligt, også efter sygdom eller indlæggelse.

Genoptræning efter indlæggelse

Hvis du har været behandlet eller indlagt på et hospital, og hospitalslægen vurderer, at du har behov for træning for at genopnå dine tidligere færdigheder.

Genoptræning efter sygdom

Hvis du er svækket på grund af sygdom uden forudgående hospitalsindlæggelse, men kan opnå dine tidligere færdigheder gennem genoptræning.

Vedligeholdelsestræning

Hvis du føler dig svækket, eller har svært ved at klare de daglige gøremål, kan vedligeholdelsestræning være med til at sikre, at du fortsat kan klare dig selv.

Hjælpemidler

Hvis du har svært ved at klare dagligdagens opgaver, kan du måske have gavn af et hjælpemiddel, som for eksempel en rollator eller kompressionsstrømper. 

Høreapparat

Ansøgning om høreapparat eller udskiftning af høreapparat behandles fra den 1. januar 2013 af Region Hovedstaden. Ansøgninger eller spørgsmål skal derfor stiles til:
Regionsgården Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
E-post regionh@regionh.dk
Telefon 38 66 50 00.

Batterier til høreapparater kan bestilles på Oticons hjemmeside.