Hjælpemidler

Kompressionsstrømper, handicapbil eller ændring af din bolig, så du får lettere ved at klare hverdagen.

Hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor du kan have gavn af et hjælpemiddel, kan du søge om at få bevilget hjælpemidlet af Pleje & Sundhed, som vil vurdere, om du er berettiget til at få hjælp. 

I forbindelse med behandling på et hospital vil du få udleveret de relevante hjælpemidler af hospitalet, hvis du midlertidigt har brug for hjælpemidler.

Kommunen bevilger en række forskellige hjælpemidler bl.a.:

  • Engangsartikler, fx bleer og katetre
  • Kropsbårne hjælpemidler, fx kompressionsstrømper og ortopædiske sko
  • Udlånshjælpemidler, fx kørestol og rollator
  • Handicapbil
  • Boligændringer.

Nogle hjælpemidler låner du af kommunen, andre får du helt eller delvist tilskud til efter forudgående bevilling.

Læs også pjecen 'Støtte til bil' nederst på siden.

Sådan søger du

Hvis du ønsker at ansøge om et hjælpemiddel, kan du søge digitalt via linket ’Søg om hjælpemidler’ i højre hjørne.

Du har også mulighed for at sende ansøgningen med post. Det gør du ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet til:

Pleje & Sundhed Hjælpemidler
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

Hent Ansøgningsskema til hjælpemidler.

Ansøgning om hjælpemiddel kan også sendes til e-postadressen hjaelpemidler@gentofte.dk.

Din ansøgning vil blive vurderet i forhold til dine behov og kommunens serviceniveau, og du vil modtage en skriftlig afgørelse. For at kunne vurdere din ansøgning bedst muligt vil en medarbejder fra Pleje & Sundhed ofte besøge dig i dit hjem for at tale med dig om dine ressourcer og behov i vante omgivelser. Læs om sagsbehandlingsfrister på hjælpemiddelområdet her.

Få hjælp med det samme

Du har også mulighed for at møde op i 'Hjælpemiddel-hjælpen' hver torsdag mellem klokken 10 og 11. Her vil du kunne få råd og vejledning af en sagsbehandlende terapeut, både til indstilling og brug af de hjælpemidler du allerede har, og til at ansøge om hjælpemidler. Hvis du har fået bevilget et hjælpemiddel, kan du også afhente det her selv, i stedet for at skulle afvente kørsel og være hjemme i et særligt tidsrum til levering. I ukomplicerede sager kan terapeuten klare sagsbehandlingen på stedet, så du får hjælpemidlet med hjem med det samme.

Hjælpemiddel-hjælpen bor i Hjælpemiddeldepotet på Rådhuset ind ad indkørslen ved Emmasvej 10, og så på venstre hånd.

På Borger.dk og på Hjælpemiddelbasen kan du læse mere om hjælpemidler, dine muligheder, og hvilke typer af hjælpemidler der findes.