Frivillig indsats for flygtninge

Som frivillig i Gentofte Kommune, kan du deltage i en lang række aktiviteter, der er med til at styrke integrationen af flygtningene i det danske samfund.

Du kan blandt andet hjælpe med lektiehjælp, tøjindsamlinger, infoaftener, sprogtræning og andet.

Derudover bridrager du til at øge forståelsen mellem forskellige kulturer og møder samtidig nye mennesker.

Gentofte Kommune samarbejder med en række frivillige foreninger og organisationer, hvor du kan henvende dig, hvis du ønsker at tilbyde frivillighjælp:

Frivilligcenter og Selvhjælp Gentofte

Centerets frivillige integrationsarbejde indebærer bl.a.

 • Sprog- og samtaletræning
 • Kvindenetværk
 • Formidle kontakt til andre foreninger og organisationer, som arbejder med integration af flygtninge.

Du kan henvende dig til centeret, hvis du fx:

 • Ønsker at høre mere om mulighederne for frivilligt engagement
 • Har en ide til en ny forening eller aktivitet
 • Vil deltage i centerets egen aktiviteter

 

Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 9-16
Fredag kl. 9-15

Tlf. 39 40 46 48 /kontor@frivilligcentergentofte.dk

Du er altid velkommen til at komme forbi centret i vores åbningstid. Hvis du vil være sikker på, at vi har mulighed for at tage en samtale om fx et frivilligt engagement, så lav gerne en aftale på forhånd.
Tilsvarende kan foreninger, kommunale institutioner/aktiviteter og erhvervsliv henvende sig, hvis de ser mulige samarbejdsflader.

Du kan læse mere om Frivilligcenter og Selvhjælp Gentofte på deres hjemmeside.

Venligboerne - Gentofte og omegn

Venligboerne er en ny Facebook-gruppe, der rækker en hjælpende hånd ud til flygtninge og indvandrere i Gentofte Kommune. Facebookgruppen består af borgere, som byder flygtninge velkommen til Danmark. Deres frivillige arbejde har ingen forbehold. Eksempler på tiltag i gruppen: '

 • Sparring til udarbejdelse af CV
 • Fremskaffe møbler, køkkenting, tøj, legetøj, mv.
 • Lære flygtninge at cykle
 • Samvær, netværk og samtaler

Alle er velkomne til at deltage i gruppen, stille spørgsmål og komme med ideer til aktiviteter.

Læs mere og meld dig ind via Venligboerne i Gentofte og Omegns egen Facebookgruppe.

Røde Kors Gentofte

Frivillige i Røde Kors Gentofte hjælper bl.a. med lektiehjælp i Ungdommens Røde Kors. Deres frivillige arbejde indebærer også:

 • At være værge til en ung, uledsaget flygtning
 • At være netværksperson for en ung, uledsaget flygtning.

Hvis du har lyst til at være frivillig værge eller netværksperson for en ung, uledsaget flygtning, så kontakt:
Pia Kjølhede, tlf. 22 65 65 10 / pia.kjoelhede@rodekors.dk 

Læs mere på Røde Kors Gentoftes egne hjemmeside.

Netværkshuset

Netværkshuset er et møde- og aktivitetshus for borgere i Gentofte Kommune med det formål at støtte flygtningenes optagelse og integration i det danske samfund.

Netværkshuset frivillige arbejde indebærer bl.a.:

 • Formidling af kontakt til kontaktpersoner og kontaktfamilier til flygtninge
 • Sprogtræning og lektielæsning
 • Formidler til fritidslivet
 • Hjælpe med kontakt til det offentlige
 • Lektiehjælp
 • Indføring i fritidsnetværk.      

Netværksgruppen i Gentofte "Netværkshuset", formand Mia Tardini
Ericavej 149
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 05 75.

Netværksgruppen er i jævnlig kontakt med kommunen om integrationsindsatsen over for de flygtninge, der bor i Gentofte Kommune og gruppen er repræsenteret i Integrationsrådet.

Læs mere om Integrationsrådet 

Åben rådgivning til flygtninge

Netværkshuset arbejder for en positiv modtagelse af flygtninge, der kommer til Gentofte Kommune og at støtte flygtningene med at lære dansk og finde sig til rette i det danske samfund.

Åbningstider

Mandag, onsdag og torsdag kl. 16-20
Tirsdag kl. 16-18

Åben rådgivning

Hver torsdag mellem kl. 16.30-18 er der åben rådgivning, hvor medarbejdere fra Gentofte Kommune deltager.

Du kan læse mere på Netværkshusets hjemmeside.

Bolig til flygtninge

Derudover har du også mulighed for privat at udleje en bolig til flygtningene. Læs om boligudlejning til flygtninge.

Foto: Netværkshuset i Gentofte.

Ansvarlig for siden:

Stab & Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,