Boliger med støtte og botilbud

Har du et handicap, nedsat funktionsevne eller en sindslidelse og har brug for særlig støtte i din bolig, så har kommunen en bred vifte af forskellige støtte- og boligformer.

Nogle mennesker med handicap eller sindslidelse kan sagtens klare sig selv i egen bolig med støtte, mens andre har behov for at bo i botilbud med nær menneskelig kontakt, omsorg, pleje og pædagogisk bistand.

Som borger med funktionsnedsættelse eller sindslidelse kan du have brug for:

  • at få din bolig indrettet på en særlig måde eller få støtte i din bolig
  • at søge plads i et botilbud.

Støtte i egen bolig 

Har du brug for kontakt og støtte for at få hverdagen til at fungere i din bolig, så kan du læse mere om støtte i hverdagen.

Boligændring

Gentofte Kommune kan yde hjælp til ændring af boliger til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Læs mere om hjælpemidler i hjemmet

Botilbud til voksne med udviklingshæmning, sindslidelse og autisme

Gentofte Kommune har en række botilbud, herunder bofællesskaber, der er målrettet borgere med sindslidelse, udviklingshæmning og autisme. Har du en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og har brug for et botilbud kan du læse mere om botilbud til voksne.

Boliger til voksne med fysiske handicap

Gentofte Kommune råder over et antal moderne og handicapvenlige boliger til ældre pensionister og borgere med handicap. Der findes tre typer af boliger: