Bofællesskabet Mosebuen

Mosebuen er et botilbud for dig med udviklingshæmning, der er mellem 18 og 40 år.

Adresse

Mosebuen 5 2820 Gentofte Hovedstaden Danmark Tlf. 51411647

Mosenbuen er et mindre bofællesskab med 4 lejligheder samt fællesarealer.  

På Mosebuen kan du få for støtte til rengøring, vask, overholdelse af aftaler, kontakt til myndigheder og specialister, personlighedsstøttende samtaler, etablering og vedligeholdelse af socialt netværk m.v.

Du skal være i stand til at klare dig meget selvstændigt, f.eks. skal du selv kunne stå op og komme på arbejde/beskæftigelse om morgenen. Hvis du skal bo på Mosebuen skal du have det fint med at være alene nogle aftener om ugen samt i weekenderne.

 

Leder:
Marianne Asp

Støtte i hverdagen

På Bofællesskabet Mosebuen arbejder vi med udgangspunkt i en socialfaglig forståelsesramme. Samspillet mellem dig og personalet er en grundsten for den enkelte den støtte vi kan give dig. En støtte, der tager udgangspunkt i dine individuelle behov og ønsker.
Du får støtte både individuelt og i fællesskab med de andre beboere. Der bliver for eksempel hjulpet til ved tilberedning af måltider, spisning og oprydning, så du også hjælpes og støttes i nogle sociale sammenhænge.
Der er personale til rådighed for borgerne fra 7 til 21 på hverdage samt fra 12 til 20 i weekenderne.

Værdier

Bofællesskabet Mosebuen er et tilbud under Hjemmevejlederteamet, der rummer 7 tilbud.
Hjemmevejlederteamets brugere og medarbejdere har i fællesskab formuleret tilbuddenes værdier: 

  • at udvikle selvstædige mennesker
  • at udforske og skabe rum til forskellighed
  • at indgå i fællesskaber

Ansvarlig for siden:

Social & Handicapdrift
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39986577,