Østerled

Østerled et et selvejende botilbud for dig med udviklingshæmning og behov nogen støtte i din hverdag.

Adresse

Korsgårdsvej 4-14 2920 Charlottenlund Hovedstaden Danmark Tlf. 39961027

Østerled er et botilbud voksne med udviklingshæmning i alderen 18 til ca. 50 år. Botilbuddet er ombygget efter almenboligloven. På Østerled bor ca. 30 borgere med varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Lejlighederne er moderniserede og lyse, og ligger tæt på offentlig transport, strand, skov, grønne områder og butikker. Hver beboer har enten sin egen lille terrasse eller altan.

Beboerne har meget forskellige behov for støtte og vejledning i hverdagen. Derfor er beboernes mulighed for medbestemmelse og indflydelse i centrum, så der bliver taget udgangspunkt i deres egne ressourcer og kompetencer.

Leder:
Kit Rønholm

Formålet med bostøtten er at støtte den enkeltes mulighed for at bevare, forbedre og udvikle sine psykiske, fysiske og sociale funktioner. Derudover skal beboerne opleve en hverdag præget af rummelighed med fokus på respekt og ligeværd, så der er plads til at være et aktivt og selvstændigt menneske.

 

Værdier

Østerleds værdier i det pædagogiske arbejde er hele tiden under udvikling, så de følger med nye erfaringer og udviklingen indenfor fagområdet, men som udgangspunkt kan de inddeles i tre hovedområder:

 

  • Faglig kvalitet
  • Et fagligt forpligtende fællesskab
  • Etik i det socialpædagogiske arbejde

Ansvarlig for siden:

Social & Handicapdrift
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39986577,