Broen

Broen er et døgntilbud med 16 pladser hvor visionen er, at sikre børn og unges optimale muligheder for at opnå erkendelse af egne ressourcer og dermed lette overgangen fra ungdomsliv til voksenliv.

Adresse

Hellerupvej 50 2900 Hellerup Hovedstaden Danmark Tlf. 39406030

Besøg Broens hjemmeside 

Leder:
Annette Malene Holm Seland
Særlige bemærkninger:
-

Broen er et socialpædagogisk døgntilbud med 16 pladser. Broen har til huse i 2 store villaer beliggende i henholdsvis Hellerup og Dyssegård. Begge steder er der gode muligheder for at benytte sig af lokalmiljøets tilbud, naturen og offentlig transport.

Målgruppen

Broens målgruppe er større børn og unge op til 25 år med varig nedsat psykisk funktionsevne, eventuelt kombineret med psykosociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Behovet for støtte og vejledning er individuelt og kan variere en del.

Målsætning

Broens vision er: At sikre børn og unge optimale muligheder for at opnå erkendelse af egne ressourcer og dermed lette overgangen fra ungdomsliv til voksenliv.

Målet er, at børn og unge får et så selvstændigt liv som muligt, hvor hverdagskompetencer omkring personlig hygiejne, indkøb, madlavning, tøjvask, transport m.m. styrkes. Selvtillid og ansvarsfølelse er centrale udviklingsområder, der på sigt gør de unge i stand til at træffe beslutninger om væsentlige forhold som beskæftigelse, økonomi, fremtidig boform og lignende. Desuden er udvikling af sociale kompetencer i fokus med henblik på et aktivt fritidsliv og et socialt liv i øvrigt.

Kerneydelse

Kerneydelsen er socialpædagogisk støtte og vejledning i et miljø, hvor omsorg, tryghed, stabilitet og forudsigelighed præger hverdagen. Der tilbydes en visuel struktur i form af henholdsvis uge- og dagstavler, tilpasset den enkeltes behov for billeder eller skrift. Børnene/de unge inddrages i egne mål og handleplaner, som der løbende følges op på.

Takst

Taksten for 2014 er 2.620 kr. pr. døgn for børn og unge under 18 år og 2.340 kr. eller 2.061 kr. pr. døgn for unge over 18 år.

Yderligere oplysninger

Du kan kontakte forstander Mette Ehlers på tlf. 39 62 59 70 eller via e-mail mee@gentofte.dk, hvis du ønsker flere oplysninger om tilbuddet. Du kan også kontakte Gentofte Kommune, Sociale Institutioner og Familiepleje for yderligere oplysninger om tilbuddet og om visitation.

Ansvarlig for siden:

Sociale Institutioner og Familiepleje
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,