Botræningstilbuddet Øresundshøj

Øresundshøj er et midlertidigt botilbud for unge, hvor du kan få støtte til at leve et selvstændigt liv.

Adresse

Øresundshøj 28 2920 Charlottenlund Hovedstaden Danmark Tlf. 3031-7409

Øresundshøj er en villa i 3 etager, der ligger flot med kig til Øresund. Her er plads til 6 unge, der har hver deres værelse med adgang til køkken, bad og fællesstue. Der er adgang til vaskemaskine og tørretumbler.

Øresundshøj er for unge over 18 år og de fleste er i 20´erne, har gået på specialskole og er enten lige flyttet hjemmefra deres forældre eller har været på efterskole.

På Øresundshøj kan du få støtte til botræning, så du kan lære at leve et selvstændigt liv, hvor du får større klarhed omkring dit fremtidige arbejdsliv, uddannelse og fritidsliv.

Tilbuddet er ikke døgndækket, så de unge skal være i stand til at være alene om aftenen og i weekenden.

Leder:
Marianne Asp

Beboerne på Øresundshøj anses for at være voksne, myndige mennesker med et særligt behov for pædagogisk støtte.

Formålet er at støtte de unge i at kunne komme til at leve et liv så selvstændigt og med så høj livskvalitet som muligt. Der lægges også stor vægt på at støtte borgeren i at indgå i sociale fællesskaber.

I arbejdet med den unge er det vigtigt at denne opnår en forståelse og indsigt i egne ressourcer og problemstillinger med henblik på at vælge rette uddannelse, beskæftigelse, fremtidig boform m.v.

Værdier

Botræningsstedet Øresundshøj er et tilbud under Hjemmevejlederteamet, der rummer 7 tilbud.
Hjemmevejlederteamets brugere og medarbejdere har i fællesskab formuleret tilbuddenes værdier: 

  • at udvikle selvstædige mennesker
  • at udforske og skabe rum til forskellighed
  • at indgå i fællesskaber

 

Ansvarlig for siden:

Social & Handicapdrift
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39986577,