Snoezelhuset

Snoezelhuset er et sanseoplevelsestilbud, der kan være med til at afhjælpe sanseproblemer hos mennesker med sanseforstyrrelser.

Adresse

Bank-Mikkelsens Vej 2B 2820 Gentofte Hovedstaden Danmark Tlf. 39987929

Snoezelhuset er åbent for alle, men målgruppen er primært børn og voksne, som er fysisk eller psykisk begrænset i deres muligheder for at opleve og bearbejde de sanseindtryk, de får. Det kan være mennesker med udviklingshæmning, multiple handicap, spasticitet, autisme, demente, apopleksiramte m.m.

Snoezelhuset er indrettet til at give brugerne specielle sanseoplevelser, der sigter mod at lindre psykisk og fysisk smerte, give velvære og lyst til at udvikle færdigheder og få nye oplevelser. Gennem sanseoplevelserne bliver brugerne bedre kan kapere sanseindtryk og magte kontakt, kommunikation og sociale sammenhænge.

Husets rum byder hver især på forskellige kontrollerede stimuli, så sanserne kan vækkes eller dæmpes alt efter den enkeltes behov.

Huset har tilknyttet en ergoterapeut og en socialpædagog, som rådgiver og underviser i brugen af huset og de forskellige snoezelelementer.

Fysiske rammer

Snoezelhuset ligger i en selvstændig bygning og har fire rum med bl.a. kuglebassin, vandseng med musik og vibrationer, lydbriks med vibrationer, hængekøje, lyseffekter mv. Derudover har huset en mindre sansehave.

Snoezelhuset er en del af Job- & Aktivitetscenteret.

Leder:
Lars Linding Urup
Særlige bemærkninger:
-

I Snoezelhuset er vores mål er at skabe de optimale rammer for værdifulde sanseoplevelser. Vi tilbyder undervisning, råd og vejledning til støttepersoner og andre, der har tilknytning til Snoezelhusets brugere. Vi giver også råd og vejledning i brug af huset og til brugere, der anvender huset uden hjælpere.

Udgangspunktet for dette er viden om sanseintegration, perception, neuropædagogik, neuropsykologi, udviklingspsykologi og betydningen af rummenes indretning for oplevelsen.  

Praktisk

Snoezelhuset kan benyttes af alle, alle ugens syv dage i alle døgnets 24 timer. Som bruger skal man have sin egen hjælper med. Brugen af huset er baseret på, at bruger og hjælper sammen gør brug af huset på egen hånd. Eneste forudsætning er, at hjælperen først skal have været på et tre timers introduktionskursus til huset. Herefter kan man frit booke tider i huset. Man kan løbende få rådgivning og vejledning af husets to ansatte.

Priser

Én time i Snoezelhuset: 425 kr.
10-turskort (20% rabat): 3.400 kr.
Med betalingstilsagn er der en egenbetaling pr. time på: 125 kr.
10-turskort med betalingstilsagn (20% rabat): 800 kr.
Undervisning pr. hjælper (á tre timer): 250 kr.
Depositum for nøgle: 100 kr.

Ansvarlig for siden:

Social & Handicapdrift
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39986577,