Josephinehøj

Josephinehøj er et mindre selvejende bofællesskab for dig med udviklingshæmning og behov for bostøtte.

Adresse

Korsgårdsvej 11 B-C 2920 Charlottenlund Hovedstaden Danmark Tlf. 39645463

Josephinehøj ligger tæt ved Skovshoved havn, stranden og offentlig transport

Bofællesskabet består et fælleshus og 10 to-værelses lejligheder på 54 kvm. Der er fællesspisning 3 dage om ugen.

Beboerne har fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, og de yngste er omkring 30 år. De har brug for støtte og vejledning til dagligdags gøremål som indkøb, rengøring, personlig pleje, kostvejledning, fastholdelse af sociale kontakter, uddannelse mm.

Beboerne skal kunne være alene, da der ikke er døgndækning.

Leder:
Christian Joshua Korsgaard

Pædagogiske målsætninger

I bofællesskabet bliver der lagt vægt at have en anerkendende kommunikation med beboeren, hvilket betyder, at beboeren bliver mødt, hvor vedkommende er. Hvis der skal ske en udvikling, er det vigtigt at kommunikationen er tilpas udfordrende. Beboeren bliver respekteret som et medmenneske for sine holdninger og handlinger.

Personalet tager udgangspunkt i SIVUS modellen (Socialt Individ Via Udvikling i Samarbejde). Dette betyder, at beboerne hjælper hinanden indbyrdes med de ressourcer som de hver især kan bidrage med. Modellen lægger op til at beboergruppen er mennesker, der som alle andre udvikles af deres egen drivkraft. Med det menes der, at beboerne er mennesker, som pædagoger omgås og samarbejder med - i stedet for at være objekter, som pædagoger tager sig af og passer på:

  • der bygges videre på beboerens egne evner og ressourcer.
  • der lægges vægt på socialt samvær mellem mennesker.
  • der gøres brug af tidligere erfaringer.
  • personales rolle er at støtte og vejlede.

Ansvarlig for siden:

Social & Handicapdrift
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39986577,