Blomsterhusene

Blomsterhusene er et botilbud for dig med udviklingshæmning og behov meget støtte i hverdagen.

Adresse

Palle Simonsens Vej 25 tv 2820 Gentofte Hovedstaden Danmark Tlf. 39987850

Beboerne mellem 18 og 70 år. De er alle voksne med udviklingshæmning og svære multiple funktionsnedsættelser.

I Blomsterhusene kan du få omfattende verbal og fysisk støtte i din dagligdag. Herunder praktisk hjælp samt pædagogisk støtte og omsorg for at bevare, forbedre og udvikle beboernes psykiske, fysiske og sociale funktioner og færdigheder.

Der er 42 værelser i Blomsterhusene. Værelserne er på 18-20 m2. Fra hvert værelse er der direkte adgang til badeværelse, som du deler med en anden beboer. Der er desuden to fælles opholdsstuer og to køkkener.

Leder:
Jane Svejgård Pedersen

På Blomsterhusene arbejdes ud fra en socialfaglig referenceramme, hvor der er mulighed for at udvikle sig som individ i et socialt fællesskab. Kommunikation er en forudsætning for et socialt fællesskab, derfor er dette i højsæde i arbejdet med borgerne.

Med en neuropædagogisk indgangsvinkel sættes der fokus på, hvor borgeren er i sin udvikling, kognitivt, socialt, kommunikativt og motorisk, og ud fra de forudsætninger arbejdes der målrettet med at skabe udviklingsmuligheder for den enkelte borger.

Blomsterhusenes overordnede målsætninger

  • At den enkelte beboer tilbydes, - og benytter tilbuddet om, - størst mulig indflydelse på sin egen hverdag i botilbuddet.
  • At den enkelte beboer bevarer/har mulighed for at opbygge sin egen identitet.
  • At den enkelte beboer får tilbud om sociale relationer til andre.
  • At den enkelte beboer har mulighed for at bevare kontakten til familie, venner og bekendte.
  • At vi som personale prioriterer samarbejde med den enkelte beboer, dennes pårørende og andre i beboerens omgivelser højt.

Ansvarlig for siden:

Social & Handicapdrift
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39986577,