Bank-Mikkelsensvej 20-28

Helhedstilbuddet Bank Mikkelsens Vej 20-28 er målrettet to grupper af borgere med udviklingshæmning med betydelig nedsat funktionsevne.

Adresse

Bank-Mikkelsens Vej 20-28 2820 Gentofte Hovedstaden Danmark Tlf. 39987070

Helhedstilbuddet består af henholdsvis forudsigelighedsmiljøet på Bank-Mikkelsens Vej 20-22 og psykiatrimiljøet på Bank-Mikkelsens Vej 24-28.

Bank-Mikkelsens Vej 20-28 drives efter henholdsvis § 108 og § 104 i Lov om Social Service.

Bank-Mikkelsens Vej 20-22

Helhedstilbuddet Bank Mikkelsens Vej 20-22, også kaldet forudsigelighedsmiljøet, er et botilbud med eget aktivitets- og samværstilbud, hvor der bor 14 borgere i alderen 28-60 år med særlig behov for struktur og forudsigelighed.

Alle beboerne har betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og behov for fuld hjælp, støtte i alle dagligdagens funktioner - også til deres kommunikation. 

Alle har behov for hjælp til at færdes i lokalmiljøet.

Bank-Mikkelsens Vej 24-28

På Bank-Mikkelsens Vej 24-28 bor der 24 borgere i alderen 36-70 år, der alle har en psykisk lidelse og varierende behov for støtte i hverdagen. De fleste borgere, der bor på Bank-Mikkelsens Vej 24-28 - også kaldet psykiatrimiljøet - har verbalt sprog. Tilbuddet har eget aktivitets- og samværstilbud. 

Hovedparten færdes i lokalområdet på egen hånd.

Leder:
Margrethe Nørgaard

De to forskellige helhedstilbud på Bank-Mikkelsens Vej 20-28 benytter primært to overordnede pædagogiske forståelsesrammer. 

Husene 20-22 (forudsigelighedsmiljøet) tager udgangspunkt i neuropsykologiens forståelsesramme, som er udgangspunkt for en pædagogiske indsats, der har et særlig fokus på den enkelte borgers kommunikation.

I Husene 24-28 (psykiatrimiljøet) er det indsigtspædagogikken, som er den grundlæggende tilgang.

 

Ansvarlig for siden:

Social & Handicapdrift
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39986577,