Job- og Aktivitetscenteret

Job- & Aktivitetscenteret (JAC) tilbyder en bred vifte af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelsestilbud.

Adresse

Sandtoften 3-7 2820 Gentofte Hovedstaden Danmark Tlf. 45280528

JAC har pt. 14 forskellige dag- og servicetilbud for voksne på 18-67 år med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne - primært udviklingshæmning.

JAC har omkring 200 pladser til borgere i dels beskyttet beskæftigelse dels aktivitets- og samværstilbud efter henholdsvis Lov om social service § 103 og § 104. De forskellige dagtilbud er placeret på seks forskellige adresser. 

JAC rummer en række beskyttede værksteder, hvor nogle har egenproduktion af bl.a. keramik, træ og tekstil. Andre udfører serviceopgaver som vedligeholdelse af bygninger og udendørsarealer, rengøring og caféarbejde. Derudover har vi en række aktivitets- og samværstilbud, hvor fokus ligger på omsorg, pleje, aktiviteter og social træning.

Læs mere om de enkelte tilbud på JAC’s hjemmeside her.

Inklusion på arbejdsmarkedet

JAC arbejder målrettet på at understøtte inklusion af voksne med nedsat funktionsevne på arbejdsmarkedet. Vi samarbejder bl.a. med virksomhederne BRFkredit i Lyngby og IKEA i Gentofte, hvor vi tilbyder støttet beskæftigelse i grupper. Derudover tilbyder vi arbejdsevneafklaring, kompetenceudvikling og jobformidling på det ordinære arbejdsmarked til målgruppen i Nextjob. Til 16-25-årige unge med indlæringsvanskeligheder tilbyder Nextjob desuden en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Læs mere på Nextjobs hjemmeside her.

Unikke sanseoplevelser

Vi har tilknyttet et Snoezelhus, der tilbyder sansestimulerende oplevelser, der kan være med til at afhjælpe eventuelle sanseproblemer.

Læs mere på Snoezelhusets hjemmeside her.

Specialiseret fysioterapi og ergoterapi

Endelig rummer JAC et Center for specialterapi, der yder fysioterapi og ergoterapi specielt målrettet udviklingshæmmede og andre med varig nedsat funktionsevne.

Læs mere om Center for specialterapi her.

Fysiske rammer

JAC’s dagtilbud ligger i Gentofte og Gladsaxe Kommune. Størstedelen af tilbuddene ligger på Sandtoften i Gentofte. De øvrige ligger i nærområdet.

Leder:
Ann-Christina Matzen Andreasen

På JAC arbejder vi for at stimulere, vedligeholde og udvikle den enkelte borgers færdigheder og kompetencer. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at sørge for, at borgeren har en spændende og meningsfuld hverdag, hvor der er mulighed for at udvikle sig fagligt, personligt og socialt. Og en hverdag, hvor borgeren bliver mødt med den støtte, han eller hun har behov for.

Alle får tilbudt en individuel pædagogisk handleplan, så vi bedst muligt kan tilgodese den enkeltes ønsker til aktiviteter og beskæftigelse. Planen revideres en gang om året til et årlig MUS-samtale.

Vi arbejder overordnet ud fra en neuropædagogisk referenceramme og et empowermentgrundlag. Vi gør brug af en bred palet af kommunikationsformer og –redskaber, som fx it-hjælpmidler, tegn-til-tale, konkreter, piktogrammer med mere for at sikre borgeren indflydelse og valgmuligheder.

Brugerindflydelse og medbestemmelse

JAC har en brugerbestyrelse, hvor borgerne sidder på flertallet af de stemmeberettigede pladser. Brugerbestyrelsen har indflydelse på, hvordan dagligdagen og livet skal være på JAC. Bestyrelsen suppleres af et pårørenderåd, der har udtaleret i forhold til bestyrelsens beslutninger.

Læs mere om JAC’s brugerbestyrelse.

Praktisk

Du er altid velkommen til at komme på besøg på JAC for at høre mere om og se vores tilbud. Vi tager også imod praktiktanter i vores tilbud.

Hvis du ønsker en plads på JAC, skal din sagsbehandler lave en indstilling til Gentofte Kommune. Herefter retter Gentofte Kommune henvendelse til os, og vi vurderer, om vi kan tilbyde dig en egnet plads. Gentofte Kommune behandler herefter sagen og giver dig skriftligt besked om, om du kan få en plads, og hvornår den er ledig.

Læs mere på JACs hjemmeside.

Ansvarlig for siden:

Social & Handicapdrift
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39986577,