Hvornår kan jeg forvente svar?

Gentofte Kommune har fastsat frister for hvor lang tid, der må gå, fra du som borger - mundtligt eller skriftligt - har ansøgt om hjælp, til der træffes afgørelse i din sag.

Fristerne afhænger af hvilken støtte eller hjælp, der ansøges om. Fristerne gælder fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er modtaget, til der senest skal være truffet en afgørelse. Kan fristen ikke overholdes i den konkrete sag, får du som ansøger skriftlig besked om, hvornår du kan forvente svar.

Listen med sagsbehandlingsfrister vedrører støtte og hjælp til voksne borgere med funktionsnedsættelser og er oplistet efter paragraf.

Bemærk at der kan være venteliste til visse botilbud. Sagsbehandlingsfristen vedrører den tid, der maksimalt må gå, til der skal være truffet en afgørelse - ikke modtagelse i selve botilbuddet.

Ansvarlig for siden:

Social og Handicap Myndighed
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39986000,