Økonomisk støtte til merudgifter

Har du et handicap, der betyder, at du i din dagligdag har merudgifter til eksempelvis medicin, kost, fritidsaktiviteter eller andet, så kan du få et økonomisk tilskud til dækningen af de nødvendige merudgifter.

Har du nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan dette give dig nødvendige merudgifter. Er du mellem 18 og 65 år, kan du ansøge om tilskud til dækning af nødvendige merudgifter som følge af din nedsatte funktionsevne.

Den økonomiske støtte til merudgifter giver mulighed for, at personer med fysisk eller psykisk handicap kan leve et almindeligt liv som andre ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation.

Merudgifterne kan f.eks. være udgifter til:

  • fritidsaktiviteter
  • særlige kurser
  • kost, hygiejne og tøj
  • ekstra hjælp til børnepasning
  • hjælp til rengøring, snerydning osv.
  • medicin
  • transport til og fra arbejde/uddannelse og i fritiden
  • indskud i lejebolig anvist af kommune.

Tilskud til merudgifter gives kun til personer, der har store merudgifter på baggrund af deres handicap. For at være berettiget til støtte skal du have en varig nedsat funktionsevne, som har indgribende konsekvenser i din dagligdag. Med indgribende menes blandt andet, at du som følge af dit handicap ofte har behov for betydelige hjælpeforanstaltninger for at opnå en normal tilværelse.

Dine indtægter i øvrigt har ikke betydning for tildelingen. Dog kan du ikke få dækket merudgifter, hvis du har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 - medmindre du har fået bevilget en hjælpeordning efter servicelovens § 96.

Hvor skal jeg henvende mig?

Du kan ansøge Social og Handicap Myndighed om tilskud til dækning af dine nødvendige merudgifter ved at udfylde og indsende skemaet ansøgning om merudgiftsydelse. Se kontaktoplysninger nedest på siden. Kommunen vil vurdere, om du er berettiget til at modtage tilskud ud fra en konkret individuel vurdering. Tilskuddet bevilliges kun, hvis udgifterne ikke kan dækkes efter anden lovgivning. Vedrører dine merudgifter diabetes, cøliaki eller kosttilskud kan du forvente at få svar på din ansøgningen indenfor 40 arbejdsdage. Sagsbehandlingen af øvrige typer af sager tager op til 60 arbejdsdage.

Lovgrundlag

Du kan læse lovgrundlaget for dækning af nødvendige merudgifter for voksne i Serviceloven §100, kapitel 17.