Sundhed for alle

Vi prioriterer at fremme sundheden i kommunen for alle borgere. Sundhed handler både om måltidet i institutionen, at få motion og hjælp til et rygestop. Hvis sundheden halter, er der også hjælp både til den syge og de pårørende.

Hvordan har du det?

En ny undersøgelse af danskernes helbred skal hjælpe Regionen og kommunerne i hovedstadsområdet med at styrke fremtidens arbejde med sundhed. Måske er du blandt de 4.900 Gentofte-borgere, som har modtaget et spørgeskema? Fortæl os, hvordan du har det - så er du med til at sikre vores sundhed og trivsel.

Borgerrettet behandling

Gentofte Kommune har nedsat et opgaveudvalg, som arbejder med kommunens indsatser omkring forebyggelse, rehabilitering og pleje. Opgaveudvalget danner ramme om et tæt samarbejde mellem borgere og politikere i Gentofte.

Rygestopkursus

Rygestop

Et fleksibelt rygestopprogram til dig, der har lyst til at kvitte smøgen, men mangler lidt hjælp.
Tilbuddet er gratis for alle borgere i Gentofte Kommune over 18 år.
Du møder bare op torsdage kl. 16-17.30 bortset fra helligdage.