Unges trivsel og brug af rusmidler

Undersøgelsen ’Unges trivsel og brug af rusmidler i Gentofte Kommune’ er gennemført i 2015 af Mads Uffe Pedersen m.fl., Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Ung kvinde ser ud af vindue

Formålet med Gentofte Kommunes undersøgelse var at undersøge trivsel og forbrug af rusmidler blandt Gentofte Kommunes 9.432 unge i alderen 15-25-år.

I alt 887 har besvaret spørgeskemaet svarende til 59 %. Gentoftes undersøgelse indgår i en større undersøgelse af danske unges trivsel og rusmiddelforbrug hvilket betyder, at resultaterne fra Gentofte kan sammenholdes med trivsel og rusmiddelforbrug på landsplan.

Undersøgelsen viser bl.a., at Gentoftes unge på en række områder synes at have flere ressourcer end andre unge i Danmark, såvel psykisk, fysisk som socialt. Det garanterer dog ikke et lavt forbrug af rusmidler.

Læs mere i rapporten, som kan downloades under Dokumenter.

Læs også den kvalitative undersøgelse af festkulturen blandt gymnasieeleverne i Gentofte kommune via link.