Robuste seniorer med skarpe hjerner

Deltag i et nyt spændende projekt, som giver dig ny energi, livsmod og holder din hjerne skarp. Vi mangler stadig mænd, som har lyst til at deltage.

Er du mand og modig? Og vil du være mere robust? Der er én ledig plads på Mandeholdet til en mand, + 55 år, som kan træne let yoga HVER onsdag i 12 uger kl. 12-14 i Vangede.

Du er velkommen på holdet allerede fra onsdag d. 16. august. Skriv til forebyggelseogsundhedsfremme@gmail.com hvis du er interesseret eller ring på 2485 1755 og få flere oplysninger.  

Kriterier for deltagelse

Du kan deltage i projekt Robuste seniorer hvis du:

  • Har svært ved at tackle dagligdagens udfordringer og ikke føler dig robust; du er fx blevet arbejdsledig, er stresset og sårbar, har få sociale kontakter, har haft en alvorlig sygdom, eller andet
  • Har lyst til at arbejde med din mentale sundhed
  • Har lyst til at komme i bedre fysisk form
  • Vil forpligte dig til at deltage i projektet i perioden primo august til primo november 2017, inkl. en BodyAge-test, der gennemføres i juni/juli

Hvad består træningen af?

Træningsprogrammet for Robuste seniorer omfatter:

  • Let yoga, mindfulness og meditation én gang ugentlig á to timer
  • Fysisk træning: 10.000 skridt daglig
  • Styrkelse af hukommelsen ved hjælp af individuel, daglig træning via et IT-baseret træningsprogram
  • Fællesmøder (ca. hver 3. uge) med holddeltagerne og trænerne.

Træningen bliver kombineret med en BodyAge-test før og efter de 12 ugers træning. Træningen varetages af professionelle trænere og coaches, og pilotprojektet gennemføres i samarbejde med læge Stig Pramming og Vangedes Venner.

Kontakt og tilmelding

Er du interesseret, og opfylder du kriterierne? Så kontakt Forebyggelse & Sundhedsfremme.

Mail: forebyggelseogsundhedsfremme@gmail.com eller tlf.: 2485 1755

Kontaktperson er projektmedarbejder Anemone Sommer.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Venlig hilsen 

Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme.