Elektroniske cigaretter kan ikke anbefales

Der er betydelig usikkerhed om de helbredsmæssige konsekvenser af e-cigaretter både for rygere og passiv rygere. Udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen er, at e-cigaretter ikke kan anbefales. WHO anbefaler, at rygning af e-cigaretter ikke tillades på steder med rygeforbud.

Et skilt der viser, at e-cigaretter ikke må ryges her

Hvad er en e-cigaret?

Fælles for e-cigaretterne er den teknik, der via et batteri får væsken i en lille beholder til at fordampe, når der suges på cigaretten. Påvirkningen af rygerens mund, svælg og lunger, når den varme damp indåndes, kendes ikke.

Smag af tobak eller chokolade

Med e-cigaretter indånder rygeren en blanding af kemiske stoffer, hvis virkning på kroppen er ukendt i dag. Dampen smager som tobak, cola, chokolade, jordbær etc. Som det tidligere er set med vandpiber, kan e-cigaretter fejlagtigt opfattes som uskadelige og potentielt ”lære” unge at ryge.

Med og uden nikotin

E-cigaretter er ikke varedeklareret, derfor ved brugerne ikke, hvad de indtager.

Væsken til e-cigaretter findes med og uden nikotin, i nogle væsker er der fundet nikotinindhold, der pr. ml. svarer til nikotinmængden i 20 cigaretter. Der kan derfor være risiko for alvorlig forgiftning.

I Danmark betragtes nikotinholdige væsker til e-cigaretter som lægemidler, der skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. I dag er ingen af de nikotinholdige væsker godkendte. Det er derfor ikke tilladt at sælge nikotinholdige væsker til e-cigaretter i Danmark.

E-cigaretter og rygestop

E-cigaretter markedsføres som effektive midler i forbindelse med rygestop. Der findes ingen dokumentation for effekten af e-cigaretter i forbindelse med rygestop – derfor frarådes det også, at anvende e-cigaretter til dette brug.

Læs Sundhedsstyrelsens informationer om e-cigaretter

Ansvarlig for siden:

Forebyggelse og Sundhedsfremme
Emmasvej 8, 2920 Charlottenlund, 39983051,