Erhvervet hjerneskade - Gentofte Kommune

Erhvervet hjerneskade

Formålet med kommunens tilbud er at mindske følgerne af sygdommen eller ulykken, så du opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Her kan du læse mere om rehabilitering og muligheder for personer med erhvervet hjerneskade og de pårørende.

En hjerneskade kan indtræffe meget pludseligt, for eksempel i form af en blodprop, hjerneblødning, en ulykke, en tumor eller en voldsom hjernerystelse. Nogle oplever kun mindre symptomer og kan efter kort tids behandling eller genoptræning genoptage deres arbejde uden varige eller med kun få mén. Nogle rammes i så let grad, at de efter en tid næsten fungerer som før.

Andre må leve med vedvarende følger.  Følgerne kan være større eller mindre, og kan ramme forskellige funktioner i hjernen. Nogle følger er synlige, som for eksempel lammelser. Andre følger kan være mindre synlige, for eksempel evnen til at huske, planlægge, udtrykke sig eller følelsesmæssige ændringer. Der findes en bred vifte af genoptræningsmuligheder og hjælpeforanstaltninger.

Koordination

Borgere, der er i den erhvervsaktive alder vil ofte opleve, at det at få en hjerneskade giver udfordringer med tilknytningen til arbejdsmarkedet. Gentofte Kommune har derfor ansat en hjerneskadekoordinator, som tilbyder råd, vejledning og koordinering af indsatser til borgere mellem 18 og 65 år samt til deres pårørende.

Hjerneskadekoordinatorens opgave er at være din kontaktperson i kommunen, at sikre en tværfaglig koordineret indsats, der bygger på høj faglighed og samarbejde mod fælles mål for at sikre, at du oplever sammenhæng og tryghed igennem forløbet. Der tilbydes også råd, vejledning og samtaler for de pårørende. Kontakt hjerneskadekoordinator Majbrit Mitic på tlf. 39 98 61 01/ 24 89 82 88 eller mail mm@gentofte.dk

Se pjece om erhvervet hjerneskade

Tilbud til pårørende

Hvis du kender et menneske, der har pådraget sig en hjerneskade, kan du have behov for at møde andre i samme situation og skabe netværk. Det er der mulighed for - både i kommunalt og frivilligt regi, og du er også velkommen til at benytte dig af begge tilbud.

Borgere under 65 år

Gentofte Kommune afholder møder for pårørende i samarbejde med Gladsaxe, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Her formidles viden om et på forhånd fastlagt emne, som eksempelvis synlige og usynlige handicaps efter en hjerneskade, lovgivningen på området og kommunens tilbud. Der er også mulighed for at tale med andre i samme situation om hverdagens udfordringer.

Møderne foregår den sidste tirsdag i måneden kl. 16-18. Tilmelding og yderligere oplysninger hos hjerneskadekoordinator Majbrit Mitic, tlf. 39 98 61 01/24 89 82 88 eller mail mm@gentofte.dk

Borgere over 65 år

For pårørende til borgere over 65 år er mødestedet: Genoptræningscentret Skovbrynet, Søengen 4, 2840 Holte, og foregår hver 2. onsdag i måneden, kl. 15.30 - 17.30. Det er gratis at deltage. Tilmelding kan ske til:

Afdelingsleder Karin Bay Clausen
Telefon 45 47 30 36
E-mail: kbc@rudersdal.dk

Souschef for træningsområde Ulla Andersen
Telefon 45 47 30 30
E- mail: ulan@rudersdal.dk

Læs mere om de kommunale tilbud til pårørende:

Tilbud til pårørende til borgere under 65 år

Tilbud til pårørende til borgere over 65 år

Selvhjælpsgrupper i de Frivilliges hus

Når en, man holder af, får en hjerneskade eller bliver dement, er den tilværelse, man kender, forbi. At blive pårørende til en hjerneskadet eller et menneske med demens er en livsomvæltende situation med vidtrækkende konsekvenser. Du kan i den forbindelse have brug for et fristed, hvor du kan ’få talt ud’. Selvhjælpsgruppen startede i september 2013, og holder til i Frivilligcenter Gentoftes lokaler på Smakkegårdsvej 71. Tilmelding og yderligere oplysninger hos Barbara Diemi, tlf. 39 40 46 48 eller barbara@frivilligcenter.dk. Barbara træffes onsdag og torsdag.

Se Frivilligcenterets tilbud

Læs mere

Hjerneskadeforeningen (nyt vindue) er en interesseorganisation, som arbejder for skabe og opretholde kontakt mellem pårørende til mennesker med pludseligt opstået hjerneskade. Derudover arbejder de for at de hjerneskadede og deres pårørende får den bedst mulige sociale støtte.

HjerneSagen (nyt vindue) er en privat landsdækkende forening for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, deres pårørende og andre interesserede. HjerneSagen arbejder blandt andet for at forebygge at mennesker rammes af blodprop eller blødning i hjernen, at sikre bedst mulig behandling og genoptræning af ramte, samt for at sikre bedst mulig støtte til de ramte og deres pårørende.

Videncenter for hjerneskade (nyt vindue) henvender sig især til professionelle. Videnscenteret indsamler, udvikler og formidler viden om mennesker med erhvervet hjerneskade.