Erhvervet hjerneskade

Har du selv eller en af dine nærmeste fået en hjerneskade? Her kan du læse om, hvilke muligheder du har for støtte og hjælp.

Formålet med kommunens tilbud er at mindske følgerne af sygdommen eller ulykken, så du opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Hvordan opstår en hjerneskade?

En hjerneskade kan indtræffe meget pludseligt, for eksempel i form af:

  • Blodprop
  • Hjerneblødning
  • En ulykke
  • En tumor
  • En voldsom hjernerystelse

Følger af en hjerneskade

Nogle oplever kun mindre symptomer og kan efter kort tids behandling eller genoptræning genoptage deres arbejde uden varige eller med kun få mén. Nogle rammes i så let grad, at de efter en tid næsten fungerer som før. Andre må leve med vedvarende følger.  Følgerne kan være større eller mindre, og kan ramme forskellige funktioner i hjernen.

  • Nogle følger er synlige, som for eksempel lammelser.
  • Andre følger kan være mindre synlige, for eksempel evnen til at huske, planlægge, udtrykke sig eller følelsesmæssige ændringer.

Muligheder for genoptræning og hjælp

Gentofte Kommune har en hjerneskadekoordinator, som tilbyder råd, vejledning og hjælp til at koordinere mellem de forskellige dele af kommunen. Det kan fx være mellem jobcenter og hjemmepleje.

Du er meget velkommen til at kontakte kommunens hjerneskadekoordinator for en snak om, hvordan hun kan hjælpe dig.

Kontakt til hjerneskadekoordinatoren

Kontakt Hjerneskadekoordinator Majbrit Rørbye på tlf. 39 98 61 01/ 24 89 82 88 eller mail jobcenter@gentofte.dk

Hvis du sender personfølsomme oplysninger, bør du i stedet bruge digital post.

Send Digital Post til Gentofte Kommune

Pårørendegrupper for erhvervsaktive

Gentofte Kommune afholder møder for pårørende i samarbejde med nabokommunerne. Emnerne er fx synlige og usynlige handicaps efter en hjerneskade, lovgivningen og kommunens tilbud. Møderne giver dig også mulighed for at møde andre i samme situation.

Kontakt hjerneskadekoordinator Majbrit Rørbye, tlf. 39 98 61 01/24 89 82 88, eller jobcenter@gentofte.dk (att. Majbrit Rørbye) for info og tilmelding.

Pårørendegruppe for ikke erhvervsaktive over 65 år

Genoptræningscentret Skovbrynet i Holte afholder møder 1 gang om måneden. Tilmelding og mere info til Afdelingsleder Karin Bay Clausen, tlf. 45 47 30 36 eller kbc@rudersdal.dk

Selvhjælpsgrupper

Der findes også selvhjælpsgrupper i Frivilligcenter Gentoftes. Tilmelding og yderligere oplysninger hos Barbara Diemi, tlf. 39 40 46 48 eller barbara@frivilligcenter.dk. Barbara træffes onsdag og torsdag.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen 

HjerneSagen 

Videncenter for hjerneskade