Fælles Medicinkort

Gentofte Kommune er i gang med at implementere Fælles Medicinkort, FMK

KL og Region Hovedstaden har indgået en aftale med de praktiserende lægers organisation, PLO, om oprydning og ansvar i borgernes medicinkort. Det betyder, at kommunen er gået i gang med at undervise sygeplejersker og assistenter i at bruge det Fælles Medicinkort på ældreområdet. Efter endt undervisning gennemgår medarbejderne borgernes medicinkort, og hvis der er uoverensstemmelser sendes en anmodning til borgerens læge med henblik på oprydning i medicinkortet.

Håndtering af receptfornyelser sker på forskellige måder i de enkelte lægesystemer. Nedenfor findes link til vejledninger for nogle af lægesystemerne.

Spørgsmål til implementering af FMK i kommunen kan rettes til projektleder Ida Juhler, iju@gentofte.dk eller tlf. 3998 6050.