Blanketter og attester

Oversigt over de mest benyttede LÆ blanketter og attester.

LÆ 125 Statusattest 

Til brug for kommunens sagsbehandling beder man om helbredsoplysninger på baggrund af journalmateriale.

LÆ 135 Specifik helbredsattest

Til brug for kommunens sagsbehandling ønskes lægens vurdering på grundlag af borgerens fremmøde i konsultationen til nærmere undersøgelse af den relevante/specifikke sygdom.

LÆ 145 Generel helbredsattest

Hvor lægen anmodes om en omfattende redegørelse af borgers generelle helbred ud fra journalnotater og almen undersøgelse.  

LÆ 165 – Forslag til socialmedicinsk opfølgning 

Hvor lægen anmoder kommenens sagsbehandler om at behandle en specifik problemstilling vedrørende en borger.

LÆ 255 Arbejdsmulighedsattest 

Hvor sagsbehandler ønsker nærmere oplysninger om evnen til at varetage relevant arbejde i forhold til borgers lidelse og om hvor længe uarbejdsdygtighedsperioden vil vare.